- Reklama -

Mieszkańcy walczą z operatorem

O sprawie informowaliśmy Czytelników NOWej kilkakrotnie. Zaniepokojeni mieszkańcy jednej z miejscowości w gminie Józefów są przeciwni wybudowaniu i uruchomieniu stacji bazowej sieci telefonii komórkowej nieopodal ich gospodarstw.

Zaniepokojeni mieszkańcy wioski Długi Kąt wystosowali do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju sprzeciw dotyczący umiejscowienia i uruchomienia stacji bazowej sieci Orange „Długi Kąt Nr 85241″. W ich imieniu wystąpiło miejscowe Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze”. Zdaniem mieszkańców, decyzja z 2019 roku w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange została wydana bez udziału mieszkańców miejscowości Długi Kąt. Nie mieli oni możliwości wypowiedzenia się w sprawie, jakże istotnej dla ich zdrowia, życia, wpływu na środowisko i sytuację majątkową. Zarzucają władzom, że nie otrzymali informacji o inwestycji w formie obowiązującej na terenie miejscowości, czyli w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej, obiegowej informacji przekazywanej przez sołtysa do mieszkańców. Podkreślają, że miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości mniejszej niż 100 m, w tym w szczególności plac zabaw dla dzieci, zlokalizowany w odległości poniżej 100 m od stacji bazowej telefonii komórkowej, działki mieszkańców, stacja benzynowa, droga publiczna czy też ogólnodostępne tereny zalesione, stanowiące miejsce częstych wizyt mieszkańców. Wszystko to, ich zdaniem, nie zostało uwzględnione w toku w postępowania. Zwracają uwagę na niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefów w zakresie odnoszącym się do miejscowości Długi Kąt. Zgodnie z tym planem, jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się między innymi lokalizację urządzeń komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym dla nowo realizowanych obiektów i urządzeń ustala się nieprzekraczalną wysokość 9,0 m od poziomu terenu. Mieszkańcy podkreślają, że powstanie masztu może doprowadzić do wykluczenia możliwości prowadzenia upraw ekologicznych czy też prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które stają się coraz bardziej popularne na terenie Roztocza.

Odpowiedzi mieszkańcom udzieliła Joanna Szmytka, przedstawicielka inwestora. Zaznaczyła, że w kwietniu 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju dokonano zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. – Do zgłoszenia instalacji dołączono wymagane przepisami prawa sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, wykonane przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Pomiary jednoznacznie wskazują, że dotrzymane są wszelkie standardy jakości środowiska i nie występują natężenia pola przekraczające wartości dopuszczalne w przepisach – informuje pełnomocnik sieci. Podkreśla, że zdaniem Orange Polska S.A., poza dość ogólnie sformułowanymi stwierdzeniami o bliskiej odległości stacji bazowej od miejsc odwiedzanych przez mieszkańców lub punktów usługowych Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze” nie wskazało konkretnych okoliczności, które mogłyby wskazywać na przekroczenie przez instalację standardów emisyjnych lub inne naruszenia jakości środowiska.

- Reklama -

Jak zaznacza Joanna Szmytka, Orange Polska S.A., pomimo braku takiego obowiązku wykonała w połowie maja br. pomiary pola elektromagnetycznego na placu zabaw i przed świetlicą młodzieżową. – W ten sposób chcielibyśmy rozwiać ewentualne wątpliwości związane z zarzutami ponadnormatywnej emisji w miejscach uczęszczanych przez dzieci i młodzież – dodaje. Zaznacza, że ostatnia sytuacja z COVID-19 pokazała jednoznacznie, jak ważny jest dostęp do wysokiej jakości usług mobilnego Internetu, nie mówiąc już o połączeniach głosowych w wypadkach awaryjnych. – Jesteśmy przekonani, że zwiększenia dostępu do Internetu może być ogromną korzyścią dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających te piękne okolice – dodaje.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.