- Reklama -

- Reklama -

Mieszkańcy mogą otrzymać dotację

Mieszkańcy gminy Biłgoraj mogą otrzymać aż 4 tys. zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu rozwiązanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa – argumentuje w uzasadnieniu do uchwały przewodniczący Rady Gminy Biłgoraj Jan Majewski. Dodaje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu gminy może polegać na udzieleniu dotacji celowej m.in. na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska.

Inwestycje te mają zmierzać do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto może skorzystać z dofinansowania? Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Biłgoraj, spełniając jedno z kryteriów: brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej; brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej; ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Reklama -

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone w stosownych rozporządzeniach. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 4 tys. zł.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.