- Reklama -

- Reklama -

Mieszkańcy domagają się chodnika

Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i złożyli do władz powiatu biłgorajskiego petycję w sprawie budowy chodnika. Twierdzą, że inwestycja jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo pieszych.

Mieszkańcy gminy Biszcza do władz powiatu biłgorajskiego złożyli petycję w sprawie zaplanowania w budżecie powiatu środków finansowych oraz wykonania chodnika dla pieszych w miejscowości Biszcza
przy drodze powiatowej nr 2936L, na odcinku od Domu Kultury do skrzyżowania dróg na
wysokości byłej bazy GS Biszcza. – W związku z licznymi interwencjami zgłaszanymi przez radnych Rady Gminy Biszcza, sołtysów i Rady Sołeckie z Biszczy I, Bukowiny I i Bukowiny II, dyrekcję i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bukowinie, rodziców oraz mieszkańców Biszczy, Bukowiny podjąłem inicjatywę wystąpienia do Państwa z petycją bardzo pilnej budowy, wręcz konieczności, wykonania chodnika dla pieszych uczestników ruchu drogowego na odcinku drogi powiatowej nr 2936L. Na całym odcinku drogi powiatowej występuje bezzwłoczna konieczność budowy chodnika dla pieszych ze względu na bardzo duże niebezpieczeństwo grożące pieszym uczestnikom ruchu i uważamy, że w żadnym przypadku tego problemu nie można odkładać na następne lata. Zrealizowanie tego zadania będzie spełnieniem wieloletnich oczekiwań całej społeczności gminnej w tym szczególnie mieszkańców miejscowości Biszcza, Bukowina oraz wszystkich innych uczestników ruchu kołowego i pieszego. Bardzo liczymy, że obecne władze powiatu bardziej przychylnie i życzliwie ocenią podnoszony problem i wyjdą nam z pomocą. Swoją prośbę kierujemy również do władz gminy Biszcza, aby poparły inicjatywę i dołożyły wszelkich starań do skutecznej jej realizacji – napisali w petycji mieszkańcy.

- Reklama -

Petycja trafiła do odpowiedniej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu, a następnie pod obrady Rady Powiatu. Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji, przeprowadzeniu dyskusji nad podniesionym w niej tematem oraz konsultacji z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju ustaliła, że poprawa bezpieczeństwa na drogach to jedno z priorytetowych zadań naszego powiatu. Władze powiatu cel ten realizują głównie poprzez budowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, z udziałem środków własnych i pomocy finansowej gmin.
– Widzimy potrzebę wyposażania dróg o dodatkową infrastrukturę typu ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi lecz na wszystko nie wystarcza środków finansowych. Na terenie powiatu posiadamy jeszcze wiele dróg, które wymagają pilnej interwencji inwestycyjnej, gdzie mieszkańcy oczekują na nowe nawierzchnie bitumiczne przez ich miejscowości (ponad 70 km). Całkowita długość dróg powiatowych naszego powiatu wynosi ok. 585 km – argumentują władze powiatu.
W miejscowości Biszcza nowa nawierzchnia bitumiczna została wykonana w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2019 został opracowany i wdrożony „Pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego”. W ramach tego programu w roku 2019 wykonano ponad 3,4 km chodników w sześciu miejscowościach naszego powiatu. Powiat
w ramach programu w roku 2019 wydatkował 650 tys. zł, w roku 2020 z budżetu powiatu wydatkowano 892 tys. zł. Na rok bieżący zaplanowano 800 tys. zł.
Warto wspomnieć, że został ogłoszony nabór wniosków na 2021 rok. Każda gmina z naszego powiatu
może ubiegać się o współfinansowanie chodników. Gminy mogą składać wnioski do 28 maja. W budżecie powiatu zapisano na ten cel 800 tys. zł. Samorząd gminny może w danym naborze złożyć wnioski o dofinansowanie maksymalnie dwóch zadań. Maksymalna kwota dotacji z budżetu powiatu biłgorajskiego na jedno zadanie wynosi 150 tys. zł i udział dotacji z budżetu powiatu wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.