- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Mieszkańcy chętni na wymianę starego pieca

- Reklama -

 Samorząd miasta Biłgoraj podjął walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę starego pieca. Podpisanych zostało już kilkanaście umów.

27 września br. Rada Miasta Biłgoraj podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, Burmistrz Miasta zachęca mieszkańców do skorzystania  z dofinansowania. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących  z indywidualnych źródeł ciepła, poprzez dofinansowanie wymiany starego pieca węglowego na nowe ekologiczne źródło ciepła. Wysokość dotacji wynosi do 60% kosztów wykonania przedsięwzięcia jednakże nie więcej niż 5 000 zł brutto na jedno przedsięwzięcie inwestycyjne. Środki na realizację pilotażowego programu pochodzą z Budżetu Miasta Biłgoraj. Pilotażowy program będzie realizowany od jesieni br. do końca 2019 r.

Dotychczas mieszkańcy Biłgoraja złożyli 70 wzniosów o udzielenie dotacji celowej. Podpisanych zostało 17 umów z mieszkańcami, którzy montują nowoczesne kotły lub będą ogrzewali domy gazem lub podłączą mieszkania do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wnioski o dofinansowania można wciąż składać.

 

 1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne realizujące wymianę źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Miasta Biłgoraj.

 1. Ile wynosi dofinansowanie?

Do 60% kosztów wykonania przedsięwzięcia jednakże nie więcej niż 5 000 zł brutto na jedno przedsięwzięcie inwestycyjne

 1. Warunek niezbędny do skorzystania w dotacji.

Trwała likwidacja źródła wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów wykorzystywanych do ogrzewania budynku lub lokalu
z wyjątkiem:

 • Możliwości wykorzystywania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym (posiadającym zamontowane grzałki elektryczne);
 • Możliwości wykorzystywania kominków jako dodatkowego źródła ciepła, stanowiącego jednocześnie element dekoracyjny
  i estetyczny, opalany drewnem.
 1. Jaki rodzaj ogrzewania można zastosować w budynku?
 • Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • Indywidualne źródło ogrzewania zasilane gazem z sieci lub ze zbiornika własnego,
 • Indywidualną instalację ogrzewania zasilaną energią elektryczną lub energią odnawialną: fotowoltaika, pompy ciepła;
 • Indywidualne źródło ogrzewania zasilane paliwem stałym lub biomasą o parametrach co najmniej jak dla kotłów klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012.
 1. Na co może być przeznaczone dofinansowanie?
 • Pokrycie kosztów zakupu, dostawy, montażu i rozruchu nowego źródła ogrzewania i niezbędnych elementów kotłowni;
 • Pokrycie kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • Pokrycie kosztów podłączenia do sieci gazowej (wykonanie nowego przyłącza);
 • Pokrycie kosztów likwidacji, modernizacji oraz budowy i wykonania systemu odprowadzania spalin.
 1. Jakie wymagania powinno spełniać nowe źródło ogrzewania?
 • posiadać aktualne świadectwo badań energetyczno – emisyjnych potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska (dla kotłów klasy 5) wg normy PN-EN 303-5-2012, wydane przez instytucję posiadającą akredytację oraz deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B) podanych przez producenta,
 • winno być wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniać normy i być dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków?

Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły i rozpoczyna się od 18 października 2018 r.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Należy zapoznać się z treścią uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.
 2. Jak ubiegać się o dotację „krok po kroku”?
  1. Należy pobrać i wypełnić wniosek o udzielenie dotacji, który jest dostępny:
  na stronie Urzędu Miasta,
  na stronie bip.bilgoraj.pl,
  – w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 16, Biłgoraj.
  2. Należy złożyć wypełniony wniosek o udzielenie dotacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraj,
  Plac Wolności 16.
  3. Poczekać na kontakt pracownika Urzędu Miasta Biłgoraj.
  4.
  Podpisać umowę.
  5.
  Wykonać przedsięwzięcie.
  6.
  Pobrać i wypełnić wniosek o rozliczenie dotacji, który dostępny jest:
  na stronie Urzędu Miasta,
  na stronie bip.bilgoraj.pl,
  – w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 16, Biłgoraj.
  7. Złożyć wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraj,
  Plac Wolności 16.
  8.
  Poczekać na kontakt pracownika Urzędu Miasta Biłgoraj.
  9.
  Poczekać na przelew kwoty dofinansowania.
  10.
  Cieszyć się nowym ekologicznym źródłem ciepła, przyjaznym dla środowiska!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.