Szkolenie język ang/niem/ros

Mieszkańcy wypowiedzieli się na temat reklam

 

Ankieta powstała w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. "o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu" gminy uzyskały prawną możliwość określenia na swoim terenie "zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".

W celu poznania opinii publicznej na temat obiektów małej architektury, a w szczególności reklam w krajobrazie naszego miasta, Urząd Miasta Biłgoraj przeprowadził krótką ankietę. Ankietę mieszkańcy mogli wypełnić od 25 stycznia do 26 lutego br. Ankietę wypełniło 290 osób.  

Większość respondentów opowiada się za wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących reklam – aż 79,7% ankietowanych. Większość uczestników badania tj. 90% osób deklaruje, że podczas poruszania się po mieście zauważają reklamy, aż 83,6% uznaje, że reklamy wpływają niekorzystnie na odbiór przestrzeni a 75% informuje, że reklam na terenie miasta jest za dużo.  

Zadając więcej szczegółowych pytań o lokalizację reklam można zauważyć, że głosy ankietowanych są podzielone. Większość opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń w lokalizacji reklam, ich ilości i wielkości, mniej niż połowa wskazuje na potrzebę regulacji rodzaju i kolorystyki nośników reklamowych. Zdecydowana większość, aż 75% oświadcza, że regulacja powinna obejmować tereny w najbliższym otoczeniu miejsc kultu religijnego oraz miejsc pamięci. Regulacjom powinny również podlegać reklamy sytuowane na budynkach i ogrodzeniach. Głosujący w odpowiedzi na pytanie o lokowanie nośników reklamowych na rusztowaniach w większości opowiedzieli się za tą regulacją. W kwestii przestrzeni miejskiej i małej architektury, ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie o sytuowanie ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie terenów publicznych: dróg, skwerów, osiedli – 69,8% badanych uznało, iż ich sytuowanie powinno podlegać regulacjom.

Największe zainteresowanie problemem reklam wykazali mieszkańcy osiedla Puszcza Solska – 21,5% i Śródmieścia – 18,9%. Wśród glosujących mieszkańcy Osiedla Bojary to 4,1%, Osiedla Roztocze – 2,5%, Osiedla Rapy – 3,2%, Osiedle Sitarska – Kępy – 14,8 %, Osiedla Ogrody – 11,36%, Osiedla Piaski – 3,5%, Osiedla Różnówka – 5,7%, Osiedla Bagienna – 3,2%, Osiedla Nadstawna – 9,5%, Osiedle Batorego – 1,9%.

TAK GŁOSOWALI MIESZKAŃCY!

Pytanie nr 1
Czy podczas poruszania się po mieście są dla Pana/Pani zauważalne reklamy:
Tak: 90,0%
Nie: 10,0%

Pytanie nr 2
Czy zauważa Pan/Pani nadmiar reklam na terenie miasta Biłgoraj:
Tak: 75,0%
Nie: 25,0%

Pytanie nr 3
Czy Pana/Pani zdaniem przepisy prawa powinny regulować parametry reklam takie jak:
Ilość – 66,9%
Lokalizację – 68,3%
Wielkość – 65,5%
Rodzaj – 47,9%
Kolorystykę – 46,6%

Pytanie nr 4
Jak Pana/Pani zdaniem reklamy wpływają na odbiór krajobrazu:
Korzystnie – 16,4%
Negatywnie – 83,6%

Pytanie nr 5
Czy Pana/Pani zdaniem przepisy powinny regulować sytuowanie reklam 
na terenach w najbliższym otoczeniu miejsca kultu religijnego oraz miejsc pamięci?
TAK – 75,0%
NIE – 25,0%

Pytanie nr 6
Czy Pana/Pani zdaniem lokowanie nośników reklamowych na rusztowaniach powinno zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego:
TAK – 68,6%
NIE – 31,4%

Pytanie nr 7
Czy według Pana/Pani dopuszczalne jest zasłanianie reklamami budynków bez żadnych ograniczeń?
TAK – 16,1%
NIE – 83,9%

Pytanie nr 8
Czy według Pana/Pani dopuszczalne jest zasłanianie reklamami ogrodzeń bez żadnych ograniczeń?
TAK – 24,2%
NIE – 75,8%

Pytanie nr 9
Czy Pana/Pani zdaniem sytuowanie ogrodzeń przy terenach publicznych powinno zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego:
TAK – 69,8%
NIE – 30,2%

Pytanie nr 10
Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest w obecnej sytuacji regulacja prawna dotycząca zasad umieszczenia reklam w przestrzeni miejskiej?
TAK – 79,7%
NIE – 20,3%

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.