Moto Tech

- Reklama -

Mieszkańcy wybrali inwestycje

Po raz kolejny mieszkańcy gminy Tereszpol zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie. O tym, na co przeznaczyć pieniądze „sołeckie” decydują tylko i wyłącznie sami obywatele. W tym roku w gminie po raz pierwszy fundusz sołecki został utworzony w nowo powstałym sołectwie Panasówka.

Najwyższa kwota z funduszu sołeckiego została przydzielona sołectwom Tereszpol-Kukiełki oraz Tereszpol-Zaorenda. Otrzymały one po 27 tys. 706 zł. Niewiele mniej, bo 26 tys. 764 zł otrzymali mieszkańcy sołectwa Tereszpol-Zygmunty. Sołectwu Lipowiec na cele funduszu sołeckiego przydzielono 20 tys. zł. Nowo powstałe sołectwo Panasówka otrzymało 12 tys. 523 zł. Natomiast sołectwu Szozdy przyznano 12 tys. 246 zł. Najmniej otrzymało sołectwo Bukownica, bo 10 tys. 583 zł.

- Reklama -

Mieszkańcy sołectw sami decydują o przeznaczeniu tej kwoty najczęściej w formie głosowania nad poszczególnymi pomysłami. Do 30 września sołtys każdego sołectwa miał za zadanie przedstawić wójtowi wniosek zawierający decyzję mieszkańców wraz z kosztorysem i uzasadnieniem. I tak się stało w gminie Tereszpol.

Mieszkańcy Bukownicy pieniądze przeznaczyli na trzy zadania: zakup elementów wyposażania na plac zabaw dla dzieci (1 583 zł), wykonanie wiaty i umiejscowienie jej na działce nr 179, zakup siłowni zewnętrznej (7 tys. zł). Również mieszkańcy Lipowca uzyskane pieniądze rozdysponowali na trzy zadania. Za 1,5 tys. zł zakupiony i przetransportowany zostanie tłuczeń na remont dróg gminnych w miejscowości. Ponad 17 tys. zł pochłonie wykonanie prac remontowych w remizoświetlicy (zakup materiałów i robocizna). Natomiast 1,5 tys. zł trafi na doposażenie miejscowego placu zabaw dla dzieci znajdującego się przy szkole. Sołectwo Szozdy inwestuje m.in. w remont i wyposażenie siłowni w remizie OSP Szozdy. Przeznaczono na to 5 tys. zł. Podobna kwota (5 246 zł) trafi również do strażaków. Wyremontowana będzie autopompa w samochodzie gaśniczym marki Volvo. Za 2 tys. zł doposażony zostanie plac zabaw. Mieszkańcy Tereszpola-Kukiełek za 6,5 tys. zł wyremontują drogi gminne. Największa kwota – 13 706 zł – została przeznaczona na modernizację terenu przyległego do budynku szkoły. Za 7,5 tys. zł zakupione zostaną mundury sportowe i wyjściowe dla młodzieżowej drużyny OSP oraz materiał do odmalowania świetlicy. Tereszpol-Zaorenda całą kwotę przeznaczył na wykonanie oświetlenia na boisku ze sztucznej trawy. Tereszpol-Zygmunty przydzieloną kwotę rozdysponował na trzy zadania – wykonanie opaski z kostki wokół świetlicy (10 tys. zł); wznowienie granic drogi gminnej w sołectwie (5 tys. zł) oraz remont dróg gminnych w sołectwie (11 tys. 764 zł). W sołectwie Panasówka za 6 tys. zł wykonany zostanie projekt oświetlenia ulicznego. 4 tys. 923 zł przeznaczono na zakup elementów wyposażenia placu zabaw. Za 1 tys. 600 zł wykonane zostaną dwie tablice ogłoszeniowe.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.