- Reklama -

- Reklama -

Mieszkańcy mają głos

We wtorkowe popołudnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się]konsultacje dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Biłgoraj. Mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się z jakimi problemami borykają się i co wypadałoby poprawić.

 

Miasto Biłgoraj 26 października uchwałą Rady Miasta przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022, którego celem jest ożywienie zdegradowanych obszarów w mieście Biłgoraj. Opracowanie dokumentu jest niezbędne ze względu na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze obszaru oraz będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jednym z istotnych etapów procesu rewitalizacji miasta Biłgoraj są konsultacje społeczne, dzięki którym zebrane informacje, opinie i uwagi pozwolą na wyznaczenie obszarów objętych rewitalizacją i identyfikację przedsięwzięć do realizacji.

- Reklama -

W konsultacjach udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorcy.

Pierwsza część spotkania obejmowała prezentację Biłgoraja w formie liczb, map i diagramów. Druga cześć to warsztaty, na których zostały zidentyfikowane główne problemy, potrzeby oraz wizja rozwoju miasta.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.