- Reklama -

- Reklama -

Maszt stoi, mieszkańcy protestują

Mieszkańcy Długiego Kąta w gminie Józefów robią wszystko, aby uchylić decyzję dotyczącą budowy wieży telefonii komórkowej w ich miejscowości. Swój sprzeciw wnoszą do starosty biłgorajskiego.

- Reklama -

Zaniepokojeni mieszkańcy wioski Długi Kąt wystosowali do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju sprzeciw
dotyczący umiejscowienia i uruchomienia stacji bazowej sieci Orange „Długi Kąt Nr 85241″.

O sprawie pisaliśmy już dwukrotnie: Mieszkańcy będą walczyć oraz Mieszkańcy czują się oszukani

Teraz postanowili skierować oficjalny sprzeciw. W ich imieniu wystąpiło miejscowe Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze”. Zdaniem mieszkańców, decyzja z 2019 roku w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange została wydana bez udziału mieszkańców miejscowości Długi Kąt. Nie mieli oni możliwości wypowiedzenia się w sprawie, jakże istotnej dla ich zdrowia, życia, wpływu na środowisko i sytuację majątkową. Zarzucają władzom, że nie otrzymali informacji o inwestycji w formie obowiązującej na terenie miejscowości, czyli w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej, obiegowej informacji przekazywanej przez sołtysa do mieszkańców. – Z informacji przekazanej przez panią sołtys wynika również, że nie otrzymała takiej informacji do przekazania mieszkańcom. Informacje do przekazania mieszkańcom wioski sołtys otrzymuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Z informacji, które zostały przekazane przez burmistrza miasta i gminy Józefów podczas posiedzenia Rady Miejskiej, wynika również, że nie posiadał on informacji o toczącym się postępowaniu oraz o wydanej przez Starostwo decyzji. Według informacji przekazanej przez burmistrza gminy Józefów, nie wpłynęła do niego także korespondencja w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – twierdzi Anna Kula, prezes Stowarzyszenia, oraz Alicja Kudełka, sekretarz Stowarzyszenia. Ich zdaniem, organem właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest burmistrz miasta i gminy Józefów, który zobowiązany jest również do uzyskania opinii Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie.

Podkreślają, że miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości mniejszej niż 100 m, w tym w szczególności plac zabaw dla dzieci, zlokalizowany w odległości poniżej 100 m od stacji bazowej telefonii komórkowej, działki mieszkańców, stacja benzynowa, droga publiczna czy też ogólnodostępne tereny zalesione, stanowiące miejsce częstych wizyt mieszkańców. Wszystko to, ich zdaniem, nie zostało uwzględnione w toku w postępowania. – Przebywanie mieszkańców w strefie promieniowania stacji bazowej telefonii komórkowej wynikające z pełnienia czynności życia codziennego wpływa bezpośrednio na ich zdrowie i życie, a ponadto może ograniczać ich prawo do dostępności do terenów wokół stacji bazowej telefonii komórkowej w związku z jej wpływem na zdrowie. Ponadto budowa stacji bazowej telefonii komórkowej stanowić może podstawę do postawienia zarzutu ograniczania własności wynikającej wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez wpływ na korzystanie, zbywanie i utratę wartości nieruchomości z uwagi na lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej) – twierdzą.

Zwracają uwagę na niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefów w zakresie odnoszącym się do miejscowości Długi Kąt. Zgodnie z tym planem, jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się między innymi lokalizację urządzeń komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym dla nowo realizowanych obiektów i urządzeń ustala się nieprzekraczalną wysokość 9,0 m od poziomu terenu. –Zatem budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości około 50 m rażąco narusza ten plan. Odległość od linii lasu nie jest zachowana. Poza tym obiekt ten nie jest w żaden sposób spójny z architekturą terenu, który charakteryzuje się niską zabudową (budynki jednorodzinne) oraz otoczeniem terenów zielonych, charakterystycznych dla tego terenu – podkreślają.

- Reklama -

Mieszkańcy stanowczo nie zgadzają się z rozstrzygnięciem starosty biłgorajskiego, który, ich zdaniem, ani w decyzji z 19 lipca 2019 r., ani też w decyzji z dnia 6 lutego 2020 r. w żaden sposób nie wykazał poprawności przyjętych przez inwestora założeń dotyczących wpływu stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko, a tym samym na mieszkańców. – Analiza obu decyzji nie wskazuje, żeby taka weryfikacja była przez starostę biłgorajskiego prowadzona – dodają. Wnioskują, że inwestor założył, iż brak jest szkodliwego oddziaływania inwestycji na życie i zdrowie mieszkańców Długiego Kąta, zwłaszcza na dzieci, które będą się bawić
dosłownie pod anteną emitującą szkodliwe fale elektromagnetyczne. Wieża emitująca fale elektromagnetyczne jest usytuowana w bezpośrednim placu zabaw i świetlicy dla dzieci i młodzieży, domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, stacji benzynowej, terenów rekreacyjnych. Fakt, że plac zabaw, a więc miejsce, gdzie przebywają dzieci i ich mamy, bywa, że w ciąży, jest w osi promieniowania jednej z anten, nie został prawdopodobnie nawet zauważony w toku prowadzonego postępowania. – Brak jakichkolwiek dokumentów o
nieszkodliwości  inwestycji. Ogromne wątpliwości budzi kwestia określenia rzeczywistych parametrów technicznych inwestycji oraz jej wpływu na środowisko. Podane przez inwestora parametry przyjęte zostały bez odpowiedniej weryfikacji przez starostę biłgorajskiego, tak aby były one zgodne z deklarowaną
wartością. Nie została uwzględniona informacja o możliwości kumulowania się pola elektromagnetycznego. Inwestor z oczywistych powodów nie brał tego faktu pod uwagę, wyliczając jedynie moc źródłową nadajnika. W tej stacji pole elektromagnetyczne nadajnika może zatem wykraczać istotnie poza działkę, na której stoi i dotyczy znacznie większej ilości domów, niż ta podana w dokumentacji inwestorskiej, w tym również działki należące do wielu mieszkańców – zauważają.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Fakt nieustalenia, jaka jest rzeczywista moc wszystkich anten i posługiwanie się wskaźnikami mocy dla pojedynczych anten zamiast skumulowania ich mocy to rażące niedopełnienie obowiązków skutkujące sytuacją, w której inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
– W przedmiotowym postępowaniu nie zapewniono oceny środowiskowej, co w konsekwencji ułatwiło inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę, a jednocześnie pozbawiło mnie i innych mieszkańców miejscowości Długi Kąt realnej oceny wpływu tej inwestycji na nas oraz na naszą sytuację materialną – dodają. Zauważają, że Roztocze i ich wioska przyciągają wielu turystów zarówno pieszych, jak i rowerowych. Dowodem tego jest chociażby szlak turystyczny prowadzący w bezpośrednim sąsiedztwie stacji bazowej. – Inwestycja w sposób ewidentny zburzy ład przestrzenny, zniweczy harmonię środowiska oraz zakłóci walory kompozycyjno-estetyczne tego obszaru. Wskazać należy również, że inwestycja znajduje się na obszarach objętych programem ochrony środowiska Natura 2000, co dodatkowo powinno zostać uwzględnione w toku prowadzonego postępowania z uwagi na zagrożenia dla ptaków i ich siedlisk. Ponadto inwestycja godzi bardzo poważnie w interesy prywatne dużej grupy właścicieli, którzy posiadają w bezpośrednim sąsiedztwie swoje domy i działki. Pomijając ewidentny szkodliwy wpływ inwestycji na jakość życia i zdrowie mieszkańców tej części wsi, doprowadzi do ewidentnego spadku wartości nieruchomości mieszkalnych a także działek budowlanych znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W efekcie oczywistym krokiem rozważanym przez mieszkańców jest wystąpienie o wypłatę odszkodowania na skutek rażącego spadku cen
nieruchomości wraz z odszkodowaniem z tytułu szkodliwego oddziaływania inwestycji na zdrowie
mieszkańców – dodają.

Mieszkańcy podkreślają, że powstanie masztu może doprowadzić do wykluczenia możliwości prowadzenia
upraw ekologicznych czy też prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które stają się coraz bardziej popularne na terenie Roztocza.
Do sprzeciwu dołączyli mapkę oraz podpisy.

- Reklama -

9 Komentarze
 1. Szalhen mówi

  Czas zmienić nazwę z Długi Kąt na Ciemny Kąt….

 2. BKA z WAS mówi

  Najprawdopodobniej jest to właśnie ta wieża z ultrafalami 5G!
  Niestety mieszkańcy będą musieli zacząć foliowych ochronników.

 3. racjonalizm mówi

  jakie promieniowanie szkodliwe dla zdrowia? lekcji fizyki nie mieliście? co za foliarstwo…

 4. Zenua mówi

  Komuna pełna gębą. Zasięg w końcu będą mieli. Dostęp do cywilizacji (internet) to źle dalej. Co za ciemno gród 🤦‍♂️

 5. wera mówi

  Niedaleko Wrocławia została zbudowana linia,ale nikt nie wiedział co to za tak wysokie słupy są stawiane
  teraz okazało się że to jest to dziadostwo śmiertelne,ale Niemcy i inne kraje nie podpisały umowy
  na to świństw ludzie są wściekli i wyzywają bo to część ludzi będzie umierać. DĄŻĄ DO TEGO ABY
  ZLIKWIDOWAĆ WIĘKSZOŚĆ LUDZKOŚCI.Wypowiadał się Japoński naukowiec który dostał Nagrodę
  Nobla te korona wirus to jest sztucznie stworzony wirus który nie boj się ciepła ani zimna.
  Mówił że wszystkich znał którzy pracowali w tym laboratorium i żadna osoba nie odbiera telefonów
  stawiamy pytanie dlaczego???????????????????????????????????????????

 6. Realistycznie mówi

  Jak burmistrz może o takiej inwestycji nie wiedzieć jak nie wiedział o takiej inwestycji to się nie nadaje na burmistrza bo tak interesuje się nasza gmina a tak naprawdę to kasa poszła a teraz się tłumaczy ja nie widziałem ja nie słyszałem

 7. duże miasta mówi

  A czasem nie są to te maszt, które mają fale bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.
  Dopiero teraz ludzie dowiadują się o tych telefonach szkodliwych G-5. Prawdo podobnie Polska
  podpisała umowę na tą śmiertelną dla ludzi i zwierząt telefonizacje.

 8. Ags mówi

  Popieram protest. Pis pod osloną nocy zwiekszylo 100krotnie normy dopuszczalnego promieniowania i pod przykrywką tarczy covid zezwolilo na budowanie anten wszedzie bez zgody mieszkancow

 9. Fox mówi

  Nie rozumiem jakie jest zagrożenie dla życia żadne NOWE badania nie potwierdzają że maszty telefonii komórkowej powodują jakie kolwiek zagrożenie życia czy zdrowia. Widać że same Karyny „5g nas zabiję” itp, itd

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.