- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Maria Magdalena patronką miasta

- Reklama -

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która ma się odbyć 12 grudnia, radni będą głosować nad wyrażeniem woli nad ustanowieniem świętej Marii Magdaleny patronką miasta.

Radni będą głosować nad wyrażeniem woli ustanowienia świętej Marii Magdaleny patronką miasta Biłgoraj. Jeśli uchwała zostanie podjęta, upoważni to burmistrza Janusza Rosłana oraz przewodniczącego Rady Miasta Biłgoraj Andrzeja Łęckiego do wystąpienia do Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej o wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia Świętej   patronką miasta Biłgoraj.

Uzasadnienie uchwały przygotował Andrzej Czachorowski. Czytamy w nim m.in. o historii objawień.

Kult świętej Marii Magdaleny w historii Biłgoraja jest jednym z ważniejszych czynników kształtowania się współczesnego oblicza naszego miasta. Historia wyjątkowej czci świętej Marii Magdaleny zaczyna się na początku XVII wieku na skraju puszczańskich borów nad Czarną Ładą. Wiadomość o cudownym objawieniu się Świętej przekazują społeczności wiejskiej prości pastuszkowie. Wierny lud, jak podają przekazy, za przyczyną świętej Marii Magdaleny otrzymuje rozliczne łaski od Boga, które są potwierdzane przez diecezjalnych notariuszy. Opiekę nad tym miejscem za sprawą Zamoyskich sprawują ojcowie franciszkanie.

- Reklama -

Dowodem na wielką skalę oddziaływania kultu świętej Marii Magdaleny i jednocześnie historii najpierw eremu, potem klasztoru oo. franciszkanów i na koniec parafii diecezjalnej, a pierwotnie malutkiej wioski Puszczy Solskiej, obecnie osiedla Biłgoraja i okolic jest fakt, że we współczesnym nazewnictwie fizjograficznym nazwa Puszczy Solskiej to nazwa jednego z największych w Europie, liczącego sobie ponad 137 tys. km2 leśnego kompleksu, którego historycznie duchową opiekunką jest święta Maria Magdalena.

Czterechsetna rocznica objawień Świętej zaowocowała sesją popularnonaukową o kulcie świętej Marii Magdaleny i publikacją. Na bazie budynków plebanii utworzono w 1999 roku pierwszą katolicką palcówkę oświatową w mieście, gimnazjum, a obecnie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II. Wierni wznieśli obelisk upamiętniający wszystkich braci zakonnych oo. franciszkanów spoczywających w podziemnej krypcie i jednocześnie uhonorowali ich wkład w organizację powstańczych działań w 1863 roku. Wiele inicjatyw diecezjalnych księży oraz organizacji parafialnych doprowadziło w dniu 22 lipca 2016 roku do podniesienia przez biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do rangi sanktuarium kościoła pw. świętej Marii Magdaleny.

Święta Maria Magdalena ma dla mieszkańców Biłgoraja wymiar nie tylko religijny, ale także kulturowy, edukacyjny i społeczny.

Święta Maria Magdalena jest między innymi patronką artystów, fryzjerów, uczniów, studentów, osób niepełnosprawnych, a także tkaczy, którymi zasłynęło nasze miasto w okresie funkcjonowania Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” i „Bitra”.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.