- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Mają wiedzę o ziemi biłgorajskiej

- Reklama -

Ponad 80 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Biłgorajskiego uczestniczyło w XXIX edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej, który odbył się 7 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła w Dereźni Solskiej.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy historycznej, istotnej dla tożsamości regionalnej, związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości, propagowanie wiedzy na temat kultury oraz środowiska przyrodniczego Ziemi Biłgorajskiej, promowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych swojej „Małej Ojczyzny”, rozwijanie zainteresowań krajoznawczo-turystycznych, historyczno-regionalnych, przyrodniczych oraz pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego.

W imieniu organizatorów i współorganizatorów uczestników konkursu powitała Zofia Bielak, dyrektor SP w Dereźni Solskiej.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyli przedstawiciele biłgorajskich szkół ponadgimnazjalnych z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II, Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ i Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjalnych to uczniowie SP nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Korczowie, Gromadzie, Dąbrowicy, Hedwiżynie, Gimnazjum nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej, drużynowej wszyscy uczestnicy rozwiązywali test opracowany przez Piotra Kiełbasę, członka Oddziału PTTK w Biłgoraju i nauczyciela SP nr 1 w Biłgoraju.

Wyniki w rywalizacji zespołowej przedstawiają się następująco:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (5 zespołów):

I miejsce – Dominika Dec, Weronika Chuda, Beata Pawlicha (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, opiekun Beata Pieczonka),

II miejsce – Magdalena Małysz, Katarzyna Rapa, Aleksandra Raduj (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, opiekun Mirosław Obszański),

III miejsce – Aleksandra Marczak, Weronika Garbacz, Joanna Okoń (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, opiekun Anna Ciosmak),

IV miejsce – Klaudia Mucha, Michał Jamroz, Grzegorz Żmudzki (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, opiekun Kinga Birut-Solak),

IV miejsce – Kornelia Antosz, Kinga Rarata, Szymon Łubiarz (Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, opiekun Dariusz Pyzio).

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (22 zespoły):

I miejsce – Julia Bielak, Zuzanna Niemiec, Mateusz Obszański (SP w Dereźni Solskiej, opiekun Małgorzata Palikot),

II miejsce – Otylia Kobielarz, Julia Jakubowska, Szymon Droździel (SP w Dąbrowicy, opiekun Monika Frąk),

III miejsce – Oliwia Róg, Marcin Żmijan, Wojciech Koman (Gimnazjum Nr 1 w Biłgoraju, opiekun Danuta Kutryn),

IV miejsce – Anna Pędziwiatr, Karolina Rak, Katarzyna Brzuska (SP w Księżpolu, opiekun Tomasz Żuk),

V miejsce – Emilia Kapka, Liliana Kapka, Patryk Przytuła (SP w Dereźni Solskiej, opiekun Małgorzata Palikot),

- Reklama -

VI miejsce – Katarzyna Dyndał, Aleksandra Solak, Arkadiusz Cios (SP w Korczowie, opiekun Dorota Lisiecka).

Uczniowie poprzez udział w konkursie nie tylko rywalizowali ze sobą ale także zdobywali wiedzę, gdyż podczas przerwy pomiędzy etapami Piotr Flor, prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego, wygłosił prelekcję „Droga Biłgoraja do sławy…”.

Kolejna część rywalizacji przebiegała w kategorii indywidualnej, wzięli w niej udział uczniowie z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych. Konkurencja prowadzona przez Piotra Kiełbasę polegała na rozpoznawaniu na fotografiach miejsc pamięci narodowej Ziemi Biłgorajskiej.

Wyniki w kategorii indywidualnej:

Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (15 uczestników):

I miejsce – Magdalena Małysz (LO im. ONZ w Biłgoraju),

II miejsce – Beata Pawlicha (ZSZiO w Biłgoraju),

III miejsce – Weronika Chuda (ZSZiO w Biłgoraju),

IV miejsce – Dominika Dec (ZSZiO w Biłgoraju),

V miejsce – Kinga Rarata (ZSBiO w Biłgoraju),

VI miejsce – Aleksandra Raduj (LO im. ONZ w Biłgoraju).

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (66 uczestników):

I miejsce – Otylia Kobielarz (SP w Dąbrowicy),

I miejsce – Anna Pędziwiatr (SP w Księżpolu),

II miejsce – Zuzanna Niemiec (SP w Dereźni Solskiej),

III miejsce ex aequo – Szymon Droździel (SP w Dąbrowicy), Karolina Rak (SP w Księżpolu), Martyna Węgrzyn (SP w Dereźni Solskiej),

IV miejsce – Patryk Przytuła (SP w Dereźni Solskiej),

V miejsce – Julia Bielak (SP w Dereźni Solskiej).
Nagrody książkowe zwycięzcom, pamiątkowe dyplomy i podziękowania dla nauczycieli wręczały Iga Wolanin, kierownik Referatu ds. Oświaty w Gminie Biłgoraj i Zofia Bielak, dyrektor SP w Dereźni Solskiej.
Organizatorzy składają podziękowania uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za wspaniałe przygotowanie swoich podopiecznych, którzy wykazali się ogromną wiedzą na temat swojego regionu, posiadają duże wiadomości z geografii, historii, przyrody, zabytków, tradycji i zasłużonych postaci Ziemi Biłgorajskiej.

Organizacja tegorocznej edycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i Wójta Gminy Biłgoraj. Współorganizatorami konkursu byli Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biłgoraju i Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju-Filia Biblioteczna w Dereźni.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.