Machina pieniędzy dla rolników z PROW ruszyła

Przed nami kolejne możliwości pozyskania dotacji. Już w kwietniu ma ruszyć nabór wniosków o premię na restrukturyzację małych gospodarstw. Planowanych jest sporo zmian w tym programie. Zanim ruszy nabór, resort rolnictwa szykuje jeszcze zmianę przepisów dotyczących przyznawania tej pomocy. Propozycję mają umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z tej pomocy. A do wzięcia jest 60 tys. złotych premii niewymagającej wkładu własnego. Jakie zatem zmiany szykują się w tym programie?

Krócej na KRUS

Przede wszystkim skrócenie wymaganego okresu ubezpieczenia w KRUS. Do tej pory ARiMR wymagał, aby wnioskodawca był ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik przez minimum 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i w tym czasie nie prowadził żadnej innej działalności gospodarczej. Teraz wystarczy, jeżeli będzie ubezpieczony w KRUS prze 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i nie prowadził innej działalności prze 12 miesięcy. Dodatkowo rozszerzono grono potencjalnych beneficjentów o rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie nie z mocy ustawy, ale na wniosek( np. ci, którzy nie mają 1 ha przeliczeniowego).

Zmiany w punktacji i nowe kryteria

Nie 10, a 7 punktów będzie wymagane, aby Agencja przyjęła wniosek do rozpatrywania.. Lepiej punktowana będzie struktura upraw – jeżeli udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych będzie mniejszy lub równy 66% rolnik otrzyma 1 punkt (było 0,5 punktu). Więcej punktów będzie można otrzymać też za docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa: jeżeli ta wyniesie ponad 12 tys. euro, wniosek otrzyma 2 punkty (był 1), jeżeli więcej niż 16 tys. euro – 4 punkty(były 3), a jeśli będzie większa niż 20 tys. euro – 5 punktów (tutaj punktacja bez zmian). Doszły natomiast 2 dodatkowe kryteria punktowe: za zmianę kierunku produkcji będzie można otrzymać 2 punkty, tyle samo otrzymają też wnioskodawcy, którzy są ubezpieczeni w pełnym zakresie w KRUS przez przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Pół roku od decyzji

Zmieniają się także przepisy dotyczące samej procedury wypłaty pomocy. Od 2018 roku rolnik, któremu ARiMR przyzna premię na restrukturyzację małego gospodarstwa, będzie miał nie 9, a 6 miesięcy na rozpoczęcie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o wypłatę pierwszej raty pomocy (48 tys. zł). Za rozpoczęcie realizacji biznesplanu uznawane jest:

– rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją zaplanowaną w biznesplanie,

– zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania maszyny, urządzenia lub wyposażeni,

– zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług,

– prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenie analiz wykonalności inwestycji,

– zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych.

Równie dobrze będzie można zakupić jedną z zaplanowanych w biznesplanie maszyn i Agencja również potraktuje to jako rozpoczęcie realizacji biznesplanu.

Będzie więcej chętnych?

Proponowane skrócenie wymaganego okresu ubezpieczenia w KRUS ma umożliwić większej grupie rolników sięgnięcie po tę pomoc. Trzeba się zatem spodziewać, że w tym rozdaniu kandydatów do restrukturyzacji małego gospodarstwa będzie więcej. Na szczęście w budżecie tego działania jest jeszcze ponad 3 mld zł do te rozdysponowania, a nabór z 2017 roku wykorzystał jedynie nieco ponad 13% dostępnych środków. W skali kraju są więc jeszcze pieniądze dla ponad 54 tys. gospodarstw.

 

WK Consulting

Usługi doradczo – szkoleniowe

ul. Bora-Komorowskiego Tadeusza 3/3, Biłgoraj

tel. 535-296-701/ 885-395-555

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.