- Reklama -

Lubelskie inwestuje w najmłodszych

Zwiększona liczba miejsc dla podopiecznych, zmodernizowana infrastruktura i całkiem nowe placówki – tak zmienia się opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym w województwie lubelskim. W ramach działań 13.2 Infrastruktura usług społecznych i 13.5 Infrastruktura przedszkolna na projekty związane z opieką i edukacją dla najmłodszych mieszkańców województwa przeznaczono ponad 25 milionów złotych.

Dofinansowanie mogły otrzymać projekty zakładające budowę nowych żłobków i przedszkoli oraz rozbudowę i modernizację już istniejących. W wyniku dwóch naborów podpisano prawie 40 umów o dofinansowanie.

Od najmłodszych lat

Wychowanie i edukacja dzieci w najwcześniejszym okresie życia mają kluczowe znaczenie w procesie rozwojowym. Stworzenie odpowiednich warunków dla najmłodszych to zadanie, w którym pomagają rodzicom przede wszystkim lokalne instytucje, takie jak żłobki czy przedszkola. Stałe podnoszenie jakości usług, jakie są w nich świadczone, jest więc dla województwa priorytetem. – Poziom wykształcenia społeczeństwa jest ściśle związany z warunkami, w jakich kształcenie przebiega, zwłaszcza w wieku przedszkolnym – mówi Marcin Czyżak, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Inwestycje w żłobki i przedszkola są więc inwestycją w przyszłość naszego społeczeństwa – dodaje. Dlatego dofinansowania mają pomóc zarówno w modernizacji, jak i w zwiększeniu dostępu do opieki i edukacji dla najmłodszych na terenie całego województwa, szczególnie zaś w miejscowościach, w których dostęp ten był dotychczas utrudniony.

Lepszy start w Lubelskiem

Przykładem takich działań jest rozbudowa gminnego przedszkola w Czemiernikach. Projekt otrzymał prawie 700 000 złotych dofinansowania, dzięki któremu możliwa była kompleksowa modernizacja budynku oraz zakup nowego wyposażenia. Prace ukończono w styczniu tego roku, a obecnie z przedszkola może korzystać około 80 dzieci w wieku 3-4 lat. Do użytku oddano m.in. cztery sale, stołówkę, gabinet logopedy, a w skład wyposażenia wchodzi choćby tablica interaktywna, która ma zwiększyć efektywność nauki. Przedszkole jest także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla mieszkańców Czemiernik i okolicznych miejscowości to ważna zmiana, która wpłynie na poziom edukacji ich dzieci. Dla najmłodszych to przede wszystkim lepszy start, który pomoże im radzić sobie na dalszych etapach edukacji.

Miliony na żłobki i przedszkola

Z ponad 25 milionów złotych przeznaczonych na dofinansowania w dwóch konkursach, w ramach działań 13.2 Infrastruktura usług społecznych oraz 13.5 Infrastruktura przedszkolna, skorzystało łącznie 38 podmiotów. Wsparcie było ukierunkowane m.in. na zwiększanie liczby miejsc dla podopiecznych. – Ważnym kryterium było również to, czy projekt mógł pomóc w wyrównaniu dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami – mówi dyrektor Czyżak. Znacząca większość projektów była więc związana z rozbudową już istniejących lub stworzeniem nowych placówek w mniejszych miejscowościach. Inwestycje realizowane w ramach dofinansowanych projektów oznaczają jednak nie tylko poprawę poziomu infrastruktury opieki i edukacji w mniejszych ośrodkach na Lubelszczyźnie – są przede wszystkim szansą na lepszy start dla najmłodszych mieszkańców województwa.

Masz pytanie? Odpowiemy!
Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie www.rpo.lubelskie.pl/dw_efrr

Dowiedz się więcej na: www.rpo.lubelskie.pl i LubelskieFunduszeEuropejskie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.