- Reklama -

- Reklama -

Liga Obrony Kraju działa prężnie

W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz Urzędu Miasta Bogdan Kowalik i Iwona Myszak. Obecni byli także piłsudczycy należący do biłgorajskiej organizacji. Do związku należą m.in. osoby znane i szanowane w lokalnej społeczności – Aleksander Bełżek, Mirosław Tujak, Jarosław Lipiec, Monika Buczko, Kazimierz Schodziński, Stanisław Stec. – Cieszymy się tym, że była możliwość zawiązania Związku Piłsudczyków w Biłgoraju. Stało się to dzięki prezesowi gen. Jerzemu Cichockiemu i płk. Stanisławowi Olszewskiemu – mówi prezes LOK Ryszard Łuczyn. Dodaje, że biłgorajski LOK od szeregu lat współpracuje z Klubem Żołnierzy Rezerwy w Nałęczowie, którego prezesem był płk Leon Ginarski. To właśnie dzięki niemu zostało zawarte porozumienie o współpracy między biłgorajską organizacją a Klubem Żołnierzy WP, które z powodzeniem trwa w dalszym ciągu. – Otrzymaliśmy pełne poparcie od prezesa Zarządu Krajowego gen. Stanisławy Śliwy. Nasze działania są bardzo potrzebne społeczeństwu. Organizacja ta umacnia się i jest w trakcie rozwoju. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi naszego związku – wyjaśnia prezes biłgorajskiej Ligii Obrony Kraju. Nadmienia, że biłgorajska Liga ma dość pokaźny zbiór dokumentów, fotografii o znaczącej wiedzy historycznej Wojska Polskiego, historii Ziemi Biłgorajskiej, a także dokumentację o działalności Józefa Piłsudskiego. Znajduje się w gablotach w sali tradycji oraz w korytarzu ośrodka.

Spotkanie odbyło się w związku ze zbliżającymi się z uroczystościami święta Wojska Polskiego, 82. rocznicą śmierci I Marszałka Józefa Piłsudskiego i 47. rocznicą śmierci gen. Andersa. Prezes Łuczyn w czerwcu uczestniczył w uroczystościach w Grudziądzu, z którym porozumienie o współpracy zostało podpisane ponad 45 lat. Obecny był również na uroczystościach 35. rocznicy Związku Żołnierzy WP. Miał przyjemność mówić o Ziemi Biłgorajskiej i historii terenu oraz LOK. Odbył spotkanie z dowódcą Centrum Szkolenia Logistyki płk. Krzysztofem Tokarczykiem. Uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Związku Żołnierzy WP koła 16 w Grudziądzu, którego prezesem jest mjr Radomski. Ryszard Łuczyn wziął udział w spotkaniu z władzami Grudziądza. Było też spotkanie w Stargardzie Gdańskim ze Związkiem Inwalidów Wojennych, którego prezesem jest Ryszard Adamowski.

Prezes Łuczyn zaznacza, że pierwsze kroki stawiał w jednostce wojskowej 3421 w Grudziądzu. Tam nawiązał kontakty o współpracy. Następnie zostały nawiązane kontakty ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Centrum Szkolenia Logistyki. Dowódcą jest płk Krzysztof Tokarczyk. Pierwszym komendantem był Dariusz Żuchowski. Patronem CSL jest Kazimierzem I Odnowiciel.

– Przyjaźń z Grudziądzem jest kontynuowana, z czego się cieszę. Zapewniamy o ciągłości kontynuacji. Jest to ważne dla naszej ziemi. Mamy wymianę literatury, promując tym samym nasz region – mówi. Podziękowania za współpracę należą się również ppłk. Romanowi Murawskiemu, ppłk. Jerzemu Zapolskiemu, st. chor. Stefanowi Dichtingowi oraz ppłk. Jarosławowi Kłosowi. 

 Prezes bardzo ceni sobie współpracę z ks. Jarosławem Biryłko, byłym proboszczem  parafii prawosławnej w Biłgoraju oraz ze Stowarzyszeniem Chrześcijańska Godność w Stargardzie Szczecińskim.

- Reklama -

Ryszard Łuczyn ubolewa nad tym, że chociaż biłgorajska organizacja działa prężnie, nie udało się utworzyć filii WORD na terenie ośrodka szkolenia samochodowego LOK w Biłgoraju. Zdaniem prezesa Łuczyna, ta lokalizacja była najbardziej optymalna.

Działacze i władze obawiają się o prawidłowe funkcjonowanie organizacji LOK w Biłgoraju. – Trzeba zadbać o budynek i bazę szkoleniową. Obawiamy się o dalsze funkcjonowanie – mówi prezes.  W LOK w Biłgoraju na stanowisku kierownika ośrodka został zatrudniony nowy pracownik Tomasz Bednarz, który z pomocą władz naczelnych LOK doprowadzi placówkę do dawnej świetności. Biłgorajski LOK ma na to środki. – Jesteśmy wszędzie. Nasi ludzie są wszędzie. Mamy sympatię ze strony władz lokalnych i parlamentarzystów. Uczestniczymy w świętach państwowych i uroczystościach lokalnych. Nie chcemy, aby dochodziło do dewastacji naszego budynku. Będziemy zwracać się do władz nadrzędnych LOK o pomoc w odrestaurowaniu naszego obiektu oraz posesji i utrzymaniu w należytym stanie – wyjaśnia. 

Przy biłgorajskiej Lidze Obrony Kraju prężnie działa 7 klubów specjalistycznych m.in. Klub Oręża Polskiego Legionista, którego prezesem jest Aleksander Bełżek. Prężnie działa szkolne koło strzeleckie przy LO im. ONZ, jego prezesem jest Wojciech Skrok. Klub Żołnierzy prowadzi Mirosław Tujak. Dobrą postawą w działalności statutowej cechuje się Klub Morsko-Rzeczny kierowany przez Kazimierza Schodzińskiego. Klub Strzelecki "Viktoria" zrzesza ponad 100 członków. Kieruje nim Arkadiusz Nowicki, którego działalność statutową ocenia zadowalająco Zarząd Powiatowej Ligii Obrony Kraju. 

Między Zarządem Powiatowym LOK a lubelską organizacją trwa dobra współpraca. Prezes Łuczyn dziękuje za współpracę i udzielanie rad pani dyrektor Annie Malinowskiej i Andrzejowi Abramowiczowi, prezesowi lubelskiej organizacji. 

Członków LOK i Związku Piłsudczyków RP cieszy fakt, że władze powiatu, miasta i gminy dostrzegają aktywną działalność.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.