- Reklama -

Lepsza gospodarka wodna w Lubelskiem

Nowe sieci wodociągowe, oczyszczalnie i stacje uzdatniania wody przyczynią się do poprawy jakości wód na terenie województwa. Modernizacja infrastruktury i budowa nowych punktów związanych z gospodarką wodną ma rozwiązać problemy mniejszych aglomeracji, a także zwiększyć dostępność zbiorczych systemów kanalizacyjnych. W ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa na inwestycje przeznaczono ponad 330 milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do realizacji wybrano już prawie sto projektów. To ważny krok na drodze do usprawnienia lubelskiej gospodarki wodno-ściekowej.

Ekologicznie i nowocześnie

Znaczenie dobrej jakości wody jest nie do przecenienia. Zarządzanie zasobami wodnymi ma bezpośredni wpływ na dobrobyt mieszkańców, przez co jest ono jednym z kluczowych zadań samorządów. – Woda to najważniejszy z zasobów naturalnych – mówi Marcin Czyżak, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Jej odpowiednie zagospodarowanie jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju województwa, na którym nam zależy – dodaje. Stąd tak duża skala inwestycji i ponad 300 milionów złotych na dofinansowania. Ma być ekologicznie i nowocześnie, czyli zgodnie z europejskimi standardami, a odbiorcami projektów będą przede wszystkim mieszkańcy mniejszych wojewódzkich aglomeracji i terenów wiejskich. Dla nich modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej oznacza zwiększenie jakości wody użytkowej i pitnej, oraz dostępności infrastruktury kanalizacyjnej.

Inwestycja w lubelską wodę

Modernizację wodociągów finansowaną ze środków europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 przeprowadzą między innymi gminy Ułęż, Krzczonów czy Kłoczew, a rozbudowane oczyszczalnie pojawią się w Bełżcu, Wąwolnicy i kilku innych miejscowościach. – To inwestycja w jakość lubelskiej wody, którą odczujemy wszyscy  – mówi Marcin Czyżak. Jednocześnie usprawnienia w infrastrukturze mają przyczynić się do poprawy warunków naturalnych. Niektóre projekty będą nawet wykorzystywać odnawialne źródła energii, jak choćby stacja ujęcia i uzdatniania wody w Białej, gdzie zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, czy hydrofornia w Tucznej, którą również wspomoże energia słoneczna. To jednak dopiero początek zmian na lepsze w lubelskiej gospodarce wodnej. We wcześniejszych naborach dofinansowanie uzyskało prawie sto projektów budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę. Podpisano już 92 umowy. Teraz czas na realizację następnych przedsięwzięć.

- Reklama -

Kolejny nabór właśnie zakończony

Właśnie zakończył się kolejny nabór projektów na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęło 61 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości około 140 milionów złotych. Do składania wniosków w zakończonym konkursie uprawnione były między innymi jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne czy spółki wodne. Maksymalny poziom dofinansowania w konkursie wynosił 85% wydatków kwalifikowalnych. Jednocześnie konkurs nie zakładał ograniczeń w maksymalnej i minimalnej wartości projektów. Realizacja wyłonionych w konkursie i dofinansowanych z funduszy europejskich projektów przyczyni się do poprawy jakości regionalnych wód i sieci kanalizacyjnych.

Dowiedz się więcej na: www.rpo.lubelskie.pl i LubelskieFunduszeEuropejskie

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.