- Reklama -

- Reklama -

„Któremu panu służycie? ” – pytał burmistrz radnych odwołujących przewodniczącego jednej z komisji.

- Któremu z panów służycie? Napisane jest nie będziesz dwóm panom służył - pytał burmistrz Janusz Rosłan radnych, którzy chcieli dokonać zmian osobowych w Komisjach Rady Miasta. Było również czytanie akt IPN i sporo kontrowersji.

- Reklama -

Dwa Punkty w porządku obrad ostatniej sesji rady miasta wywołały sporo emocji i konferencji. Chodziło o punkt:

19 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.

urząd MArszałkowski projekt

Burmistrz Janusz Rosłan zauważył, że w punktach tych chodzi o usunięcie radnego Jana Skroka z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i przeniesienie go do Komisji Oświaty i Kultury.

Janusz Rosłan wnioskował o zdjęcie tych punktów z porządku obrad, argumentując tym,  że projekt uchwały nie zawiera uzasadnienia a jedynie informację o zmianach i powołanie się na artykuły:

Z analizy obu projektów uchwał wynika, że chodzi o usunięcie z Komisji Budżetu jej przewodniczącego Jana Skroka, który był szefem komitetu wyborczego wyborców Janusza Rosłana, więc uważam, że ja sam osobiście oraz mieszkańcy miasta mają prawo dowiedzieć się dlaczego klub radnych PIS che pozbyć się z komisji Budżetu Pana Jana Skroka. Może jest coś, o czym nie wiemy. Może Pan Jan Skrok źle prowadzi komisje, może się spóźnia, może przychodzi nieprzygotowany na komisje, albo przychodzi pod wpływem alkoholu. To o takich rzeczach powinni się mieszkańcy dowiedzieć mówił Burmistrz.

 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Odpowiedzi udzielił mu Przewodniczący  Klubu Radnych PiS, Łukasz Pracoń:

 

-Powodem złożenia tego wniosku jest fakt, że pan radny Jan Skrok często w swoich wypowiedziach pozwala sobie na wywody polityczne nie związane z tematem prac Komisji – wyjaśnił  Pracoń. Radny podał też przykłady niegodziwych jego zdaniem  zachowań radnego Skroka wraz z datami.

Sam zainteresowany powiedział, że zawsze wyraźnie zaznaczał kiedy mówił i wyrażał swoje zdanie jako Przewodniczący Komisji Budżetu a kiedy jako radny Jan Skrok:

-Myślę, że byłem dobrym przewodniczącym. Członkowie komisji nigdy nie zwracali mi uwagi co do mojego zachowania. Jako Przewodniczący komisji starałem się dochować atmosfery dyskusji jaka była na Komisji Budżetu (…) Uważam, że byłem dobrym Przewodniczącym, zawsze byłem przygotowany, starałem się dobrze prowadzić tę komisję i uważam, że komisja wypracowała dobre wnioski  mówił Radny Jan Skrok.

 

Zmiany w komisji Budżetu przegłosowane zostały  11 głosami za, 6 przeciw i 4 wstrzymujące.

 

W odpowiedzi na wynik głosowania burmistrz Janusz Rosłan przybliżył sylwetkę Jana Skroka czytając fragmenty z akt IPN opisujące historię  aresztowań  i oskarżeń ówczesnej władzy wobec Jana Skroka:

-Dziś korzystamy z wolności słowa wywalczonej przez takich ludzi jak Jan Skrok, którzy kiedyś mieli odwagę powiedzie ówczesnej władzy: dość! mówił Burmistrz.

 

Burmistrz mówił, że wie o konieczności oddzielenia urzędu od religii, ale powołując się na krzyż wiszący w Urzędzie zapytał:

-I chcę Wam zadać pytanie, bo gratuluje Wam waszej elastyczności sumień. Któremu z panów służycie? Napisane jest nie będziesz dwóm panom służył. Jak dziś będziecie modlić się wieczorem zapytajcie, bo wydaje mi się, że nie temu Panu służycie, któremu przyrzekaliście.  Kiedy jesteście sobą? Czy wtedy kiedy składacie ręce do modlitwy, czy wtedy kiedy te same ręce podnosicie za tym by poniżyć drugiego człowieka? Bo jak nazwać to co uczyniliście dziś  Panu Skrokowi(…) Dziś podnieśliście 11 rąk za, żeby poniżyć tego człowieka– pytał Janusz Rosłan.

 

Decyzji radnych bronił między innymi Łukasz Pracoń:

Pan burmistrz ma wybiórczą pamięć, bo przypomnę o odwołaniu pana Zygmunta Dechnika. Starajmy się brać pod uwagę cały okres historii swojej polityki, bo nie można wybiórczo traktować pewnych okresów – odpowiedział Przewodniczący  Klubu Radnych PiS, Łukasz Pracoń.

 

 

 

 Rada Miasta Biłgoraja powołała  Komisję Budżetu w następującym  składzie:
1. Marek Łoński;

2. Jacek Piskorski  (zamiast Jana Skroka
)
3. Krystyna Różaniecka;

4. Adam Skakuj;

5. Janusz Wójcik.

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.