- Reklama -

- Reklama -

Które gminy z powiatu biłgorajskiego najbardziej pomogły Ukrainie?

Które gminy w powiecie biłgorajskim najbardziej zaangażowały się w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie i Ukraińcom, którzy do nas przyjechali? Mamy właśnie odpowiedź. I to dokładną odpowiedź i szczegółowe dane, które dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Zobaczcie, która gminy naprawdę zakasały rękawy, kto pierwszy i najbardziej rzucił się na pomoc Ukrainie, a przy których gminach, sprawozdanie z działań jest ... jakieś takie krótkie.

- Reklama -

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Łączna wielkość wsparcia finansowego przekazanego przez Starostwo Powiatowe wyniosła ok. 3,3 mln zł, w tym 3 mln zł ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego oraz 287 tys. zł ze zbiórek.
Starostwo zorganizowało zbiórki darów rzeczowych m.in. żywności długoterminowej,
środków czystości i higieny osobistej, które gromadzone były w Powiatowym hubie magazynowym utworzonym w Biłgoraju. Zorganizowano transport pomocy rzeczowej do Ukrainy.
Starostwo zorganizowało transport 12 uchodźców z granicy. Jednostki podległe samorządowi powiatu
udostępniły na potrzeby uchodźców Internat ZSBiO w Biłgoraju oferujący 470 miejsc noclegowych. Z noclegu skorzystało 1030 uchodźców. Na koniec września zamieszkiwało tam 137 osób.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej zapewnił opiekę niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy

 

m. Biłgoraj (gmina miejska.)

Pomoc uchodźcom na terenie miasta realizowali m.in. Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalne, Biłgorajskie Centrum Kultury, PCK, MOPS oraz mieszkańcy.

710 uchodźcom nadano numer PESEL.
Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta
wyniosło ok. 2,6 mln zł, w tym 2,3 mln zł ze środków przekazanych od Wojewody
Lubelskiego, 55 tys. z budżetu miasta oraz 291 tys. ze zbiórek od mieszkańców, fundacji
oraz przedsiębiorców.
Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie artykuły spożywcze, środki czystości, zabawki oraz karma dla zwierząt. Zorganizowano 14
transportów zebranych produktów do Ukrainy.
Ponadto mieszkańcy zorganizowali
transporty uchodźców z granicy.
Na terenie miasta udostępniono 150 miejsc noclegowych w 2 obiektach zbiorowego zakwaterowania, utworzonych przez Starostwo Powiatowe oraz UMWL. Ponadto UM Biłgoraj udostępnił 3 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy 3 ukraińskim
rodzinom (11 osób). Łącznie z noclegów skorzystało 224 uchodźców. Ponadto 162
osoby udostępniły miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których
skorzystało łącznie 785 uchodźców.
W ramach Projektu „Lubelskie Pomaga Ukrainie” oferowano pomoc psychologiczną, z której skorzystały 2 osoby. Ponadto świadczono wsparcie w
poszukiwaniu zatrudnienia za pośrednictwem PUP, w którym utworzono Punkt Informacyjny przeznaczony dla obywateli Ukrainy. Pośrednicy pracy posługujący się językiem polskim i ukraińskim udostępniali oferty z terenu miasta Biłgoraj, powiatu biłgorajskiego, a także całego kraju i zagranicy w ramach sieci EURES.
Zorganizowano w Punkcie Informacyjnym Dzień Otwarty dla Obywateli Ukrainy zainteresowanych uzyskaniem informacji o lokalnym rynku prac, możliwościach
uzyskania pomocy w pozyskaniu kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz o formach
wsparcia ofertowanych przez urząd. W efekcie prowadzonych działań 16 osób z m. Biłgoraj zarejestrowanych jako bezrobotne podjęło pracę, 27 pracodawców z miasta i powiatu zgłosiło zatrudnienie 147 pracowników z Ukrainy oraz 9 przedsiębiorców złożyło oświadczenia o
powierzeniu pracy 23 uchodźcom
.

Biłgoraj (gmina wiejska)


Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Gminy, OSP: Kajetanówka, Dąbrowica, Gromada, szkoły, Parafia Rzymskokatolicka w Bukowej, oraz mieszkańcy.
265 uchodźcom nadano numer PESEL. Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 806,5 tys. zł, w tym 713,5 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego oraz 93 tys. z innych źródeł.
W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie artykuły spożywcze, środki czystości, odzież, koce, pościel, lekarstwa (25t). Zorganizowano 7 transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy.
Ponadto przewieziono 3 uchodźców z granicy. Na terenie gminy udostępniono obiekt zbiorowego zakwaterowania oferujący 24 miejsca noclegowe, z których skorzystało 25 uchodźców. Ponadto 46 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 197 uchodźców. Na koniec września zamieszkiwały tam 24 osoby. Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia organizując dowóz na rozmowy kwalifikacyjne oraz pomoc w tłumaczeniu ofert na język ukraiński. Dzięki podjętym
działaniom 4 osoby znalazły pracę na terenie gminy Biłgoraj.
  Wśród dodatkowych działań podejmowanych na terenie gminy należy wymienić m.in. pomoc psychologiczną udzieloną 20 osobom, transport do lekarza, zakup lekarstw, pomoc w założeniu konta bankowego oraz pomoc
tłumacza
.

Aleksandrów
Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizowali m.in. Urząd
Gminy, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły oraz mieszkańcy.78 uchodźcom nadano numer PESEL. Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 197,5 tys. zł, w tym 193,5 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego oraz 4 tys. z innych źródeł. Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych,
na które składały się głównie odzież, obuwie, koce, środki i artykuły higieniczne, leki oraz
artykuły żywnościowe. Zorganizowano 4 transporty pomocy rzeczowej do Ukrainy.
Ponadto mieszkańcy gminy pomagali przy transportowaniu uchodźców z granicy korzystając z prywatnych samochodów. Na terenie gminy świadczono pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia przekazując
zainteresowanym osobom oferty z PUP oraz od lokalnych gospodarzy i przedsiębiorców.
Ok. 5 osób podjęło pracę na terenie gminy.
Udzielano także pomocy m.in. przy składaniu
wniosków na przysługujące uchodźcom świadczenia, zapewniono odzież i posiłki, a
także pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

Biszcza
Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Gminy, GOPS, jednostki OSP: Bukowina, Biszcza I, Biszcza II, Gózd Lipiński, Stowarzyszenie Ziemi Biskiej, Szkoła
Podstawowa w Bukowinie im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Samorządowy Zespół Szkolny
im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Goździe Lipińskim oraz mieszkańcy.
123 uchodźcom nadano numer PESEL.
Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 573,2 tys. zł, w tym 571,8 tys. zł
ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego oraz 1,4 tys. ze zbiórek od
mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców.
W gminie przeprowadzono zbiórki darów
rzeczowych, na które składały się głównie artykuły medyczne, leki, chemia, środki
czystości, ubrania, zabawki, pościel, obuwie, pampersy oraz żywność (7 palet).
Zorganizowano 3 transporty pomocy rzeczowej do Ukrainy.
  Na terenie gminy 27 osób udostępniło
miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało łącznie
129 uchodźców (na koniec września przebywało 37 os.).
Wśród dodatkowych działań podejmowanych na terenie gminy należy wymienić m.in. pomoc psychologiczną, współpracę z PCK w Lublinie w zakresie przygotowania wyprawek szklonych dla dzieci uchodźców, przekazywanie informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz zakup obiadów w szkołach podstawowych dla dzieci uchodźców.

Frampol

Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Gminy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu, wolontariusze z grupy CZEMU oraz mieszkańcy.
76 uchodźcom nadano numer PESEL.
Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy
wyniosło ok. 171,8 tys. zł, w tym 117,8 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody
Lubelskiego, 3 tys. ze zbiórek od mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców oraz
51 tys. z innych źródeł.
W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie żywność oraz środki higieniczne (4 palety). Udostępniono 18 miejsc noclegowych w
obiekcie zbiorowego zakwaterowania, z których skorzystało 22 uchodźców. Ponadto 15 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 74 uchodźców (na koniec września przebywały 4 os.).
Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia za pośrednictwem miejscowej społeczności, dzięki czemu 1 osoba znalazła pracę na terenie gminy. Wśród dodatkowych działań podejmowanych
na terenie gminy należy wymienić m.in pomoc psychologiczną udzieloną 20 uchodźcom, zapewnienie dostępu do lekarzy, organizację zajęć edukacyjnych i przedszkolnych oraz inne atrakcje umożliwiające kontakt z rówieśnikami poprzez gry i zabawy.

Goraj
Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Miasta, Stowarzyszenie Kobiet
Goraja – Kobieta Aktywna, KGW w Goraju, Grupa Nieformalna Cebularze, Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznychZagrodzanie oraz mieszkańcy.
1 uchodźca uzyskał numer PESEL.  Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 682,5 tys. zł, w tym 682 tys. zł z Funduszu Pomocy oraz 0,5 tys. z budżetu miasta. W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie produkty żywnościowe i chemia gospodarcza. Zorganizowano 4 transporty pomocy
rzeczowej do Ukrainy.
Na terenie gminy 9 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 29 uchodźców (na koniec września
przebywała 1 os.).

- Reklama -

Józefów

Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Miasta, Caritas, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”, OSP w Józefowie oraz mieszkańcy. 273 uchodźcom nadano numer PESEL. Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 1,2 mln zł, w tym 506,2 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego, 520,6 z budżetu gminy, 11 tys. ze
zbiórek od mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców oraz 162,2 tys. z innych źródeł.

W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie odzież, artykuły higieniczne i przemysłowe oraz artykuły spożywcze. Zorganizowano 6 transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy.
Zorganizowano również transporty 50 uchodźców z granicy. Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty zbiorowego zakwaterowania oferujące 132 miejsca noclegowe, z których skorzystało łącznie 329 uchodźców. Na koniec września mieszkało 61 osób. Ponadto 93 osoby udostępniły miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których
skorzystało łącznie 389 uchodźców (na koniec września 15 os.).
Ponadto udzielono wsparcia w zakresie zatrudnienia, poszukując pracodawców mogących zatrudnić uchodźców, a także
zorganizowano kursy, szkolenia oraz naukę.

Księżpol
Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Gminy, szkoły podstawowe, GOPS, GOK, Centrum Usług Wspólnych, Parafie Rzymskokatolickie w: Majdanie Starym i Księżpolu, OSP oraz mieszkańcy. 222 uchodźcom nadano numer PESEL. Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 211,7 tys. zł, w tym 199,7 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody
Lubelskiego oraz 12 tys. ze zbiórek od mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców.
W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie produkty spożywcze, środki higieny osobistej, koce, pościel oraz odzież. Udostępniono obiekt zbiorowego
zakwaterowania oferujący 37 miejsc noclegowych, z których skorzystało łącznie 57
uchodźców. Ponadto 31 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 159 uchodźców. Na koniec września
mieszkało 59 osób.
Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia przy pracach sezonowych w gospodarstwach rolnych. Dzięki podjętym działaniom 80 osób znalazło pracę na terenie gminy. Wśród dodatkowych działań podejmowanych na terenie gminy należy wymienić m.in.udzielanie pomocy społecznej oraz wsparcia w zakresie szkolnictwa dla dzieci.

Łukowa
Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Gminy, Stowarzyszenie Kobiet Łukowskich oraz mieszkańcy.  285 uchodźcom nadano numer PESEL.  Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 900,3 tys. zł, w tym 800,3 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego, 50 tys. ze zbiórek, a pozostałe środki z innych źródeł. W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie żywność, artykuły gospodarstwa domowego oraz odzież. Zorganizowano transporty pomocy rzeczowej do Ukrainy.
Na terenie gminy 90 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 494 uchodźców
.

Obsza

Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Gminy, KGW, OSP oraz mieszkańcy.
270 uchodźcom nadano numer PESEL.
Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy
wyniosło ok. 530 tys. zł, w tym 503,2 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody
Lubelskiego, 5 tys. z budżetu gminy oraz 21,8 tys. z innych źródeł.
W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie odzież, żywność, kosmetyki, zabawki,
artykuły higieniczne.
Ponadto zorganizowano transport 7 uchodźców z granicy. Na terenie gminy 39 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 183 uchodźców. Wśród dodatkowych działań podejmowanych
na terenie gminy należy wymienić m.in. przygotowywanie paczek żywnościowych
oraz dowożenie suchego prowiantu do punktu recepcyjnego.

Potok Górny
Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Gminy oraz mieszkańcy.
18 uchodźcom nadano numer PESEL.
Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy
wyniosło ok. 62,2 tys. (ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 70
W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie
artykuły spożywcze oraz chemia gospodarcza (ok. 1t).
Na terenie gminy 5 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało łącznie
22 uchodźców. Na koniec września mieszkało 7 osób.

Tarnogród

Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Miasta, Stowarzyszenie – Klub
Kobiet Aktywnych Tarnogród, KGW z: Luchowa Górnego, Luchowa Dolnego, Różańca Pierwszego, Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie, Fundacja Terra
Tarnogrodensis, Grupa Eksploratorzy Tarnogród działająca przy Tarnogrodzkim Towarzystwie Regionalnym, jednostki OSP: Tarnogród, Wola Różaniecka, Różaniec Pierwszy, Luchów Dolny i Luchów Górny oraz mieszkańcy.
550 uchodźcom nadano numer PESEL. Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 1,44 mln zł, w tym 822,9 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego oraz 621 tys. z innych źródeł. W gminie przeprowadzono zbiórki darów
rzeczowych, na które składały się głównie odzież, kołdry, poduszki, koce, śpiwory, pościel, ręczniki, wyposażenie punktu dla uchodźców, środki czystości, długoterminowa żywność, artykuły higieny
osobistej, środki opatrunkowe, leki (kilkadziesiąt ton). Zorganizowano 7 transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy.
Ponadto zorganizowano transport 40 uchodźców z granicy. Na terenie gminy udostępniono obiekt zbiorowego zakwaterowania oferujący 80 miejsc noclegowych, z których skorzystało 287 uchodźców. Na koniec września przebywało tam 39 obywateli Ukrainy.
Ponadto 51 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 350 uchodźców (na koniec września 67 os.). Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia współpracując z PUP w Biłgoraj oraz kontaktując prywatnych
przedsiębiorców i okolicznych gospodarstw rolnych z Punktem dla Uchodźców. Dzięki
podjętym działaniom 4 osoby podjęły pracę na terenie gminy, a 20 wykonywało zlecone
prace sezonowe.
Wśród dodatkowych działań podejmowanych na terenie gminy należy wymienić m.in. pomoc psychologiczną, z której skorzystały 4 osoby, sfinansowanie wyjazdu dzieci z
opiekunami z Punktu dla Uchodźców w Tarnogrodzie do Zoo w Zamościu przez Klub
Kobiet Aktywnych Tarnogród, zakup żywności i leków dla uchodźców przez Fundację Terra
Tarnogrodensis, zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla podopiecznych Punktu przez
Klub Kobiet Aktywnych Tarnogród.

Tereszpol
Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd Gminy oraz mieszkańcy.
95 uchodźcom nadano numer PESEL.
Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy
wyniosło ok. 293,6 tys. (ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego).

W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie
produkty żywnościowe i higieniczne.
Na terenie gminy przeznaczono na potrzeby
uchodźców obiekt zbiorowego zakwaterowania oferujący 25 miejsc noclegowych. Ponadto 16 osób udostępniło miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało łącznie
103 uchodźców. Na koniec września mieszkało 18 osób.
Ponadto na terenie gminy zorganizowano
zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym

Turobin

Pomoc uchodźcom na terenie gminy realizował m.in. Urząd
Gminy, OSP, sklepy, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy. 79 uchodźcom nadano numer PESEL. Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 192,3 tys. zł, w tym 172,3 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody
Lubelskiego, 2 tys. z budżetu gminy.
  W gminie przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie żywność, odzież, pościele, kołdry, leki, chemia. Ponadto przewieziono 12 uchodźców z granicy. Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty zbiorowego zakwaterowania oferujące 65 miejsc noclegowych, z których skorzystało łącznie 65 uchodźców. Na koniec września
zamieszkiwały tam 3 osoby. Ponadto mieszkańcy udostępnili miejsca noclegowe w
prywatnych domach i mieszkaniach.
Ponadto pracownicy Urzędu Gminy udzielali
wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia kontaktując pracodawców z uchodźcami.

Wśród dodatkowych działań podejmowanych na terenie gminy należy wymienić m.in.
pomoc w organizacji transportu do lekarzy, na rehabilitację oraz na dworce kolejowe,
pomoc w załatwieniu spraw urzędowych oraz załatwianiu spraw codziennych.

- Reklama -

3 Komentarze
  1. Polak mówi

    Rok minął, a końca wojny nie widać, dopóki ktoś nie odstrzeli tego pojeba/mini putinka/pariasa!!!

  2. ono mówi

    Goraj dał jeden pesel i dał 500 ,,pięćset,, wychodzi że więcej by wziął niż dał szumnie napisał pół tysiąca jaby dali pół tysiąącca ziarenek maku, ale się wysilili, może dlatego że miasto mają,

  3. Realia mówi

    Dziwny ranking i narracja redakcji jak by chciała kij w mrowisko włożyć.Brakuje jeszcze tylko zestawienia pokazującego zaangażowanie gmin w WOŚPi CARITAS.Chyba jako państwo ,naród i społeczeństwo nie mamy się czego wstydzić

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.