Moto Tech

- Reklama -

Którą szkołę wybrać?

Z Redakcją NOWej za pośrednictwem „Alarm NOWa! Masz temat – pisz” skontaktowała się matka gimnazjalistki. Jej córka stoi przed trudnym wyborem szkoły. Którą wybrać? W planach jest technikum. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się szkołom ponadgimnazjalnym, ich ofercie oraz zdawalności matury i egzaminów zawodowych. 

Większością szkół znajdujących się na terenie powiatu biłgorajskiego zarządza Starostwo Powiatowe. Trzyma ono pieczę nad czterema zespołami szkół ponadgimnazjalnych, z których jeden ma w swoim składzie gimnazjum, Zespołem Szkolno-Rewalidacyjnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Młodzieżowym Domem Kultury. W minionym roku szkolnym do szkół uczęszczało 3 962 uczniów, w zajęciach MDK uczestniczyło 700 wychowanków, w internetach mieszkało 362 uczniów, a z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej skorzystało ponad 3 000 dzieci, młodzieży i rodziców.

Ze powodu niżu demograficznego w roku szkolnym 2014/2015 naukę podjęło o 87 uczniów mniej niż w roku 2013/2014. Tendencja spadkowa trwa nadal. W roku bieżącym do szkół uczęszcza o 174 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. Szkoły opuszczają roczniki liczniejsze od tych, które ją rozpoczynają.

We wszystkich szkołach i palcówkach pracowało łącznie w przeliczeniu na pełne etaty 384,63 nauczycieli i 129,95 pracowników administracji i obsługi. Od 1 września stan ten uległ zmniejszeniu. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 379,27 nauczycieli i 125,25 pracowników administracji i obsługi.

- Reklama -

Na terenie powiatu występują również szkoły niepubliczne i szkoły prowadzone przez inne organy: Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Turobinie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące TWP w Łukowej, Katolickie LO im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, Zespół Szkół Leśnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu, Policealne Studium Medyczne w Biłgoraju.

 W ubiegłym roku szkolnym w internatach działających przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu biłgorajskiego mieszkało 362 uczniów. Stan ten uległ zmniejszeniu do 282 w roku bieżącym.

Która szkoła osiąga najlepsze wyniki? Zdawalność matury w LO im. ONZ wyniosła  97,8%, w ZSZiO w LO 39,3% w technikum 60,34%; w RCEZ w technikum 76,74% i w ZSBiO w LO 91,71% w technikum 87,5%.

 Mają czym się pochwalić również technika pod względem zdawalności egzaminów zawodowych. Technikum Budowlane w ZSBiO w Biłgoraju zdawalność 100% (średnia wojewódzka 68,8%), Technikum Mechaniczne w ZSZiO – 59,1% (średnia wojewódzka 73,6%), technik technologii żywienia w ZSZiO – 66,6% (średnia wojewódzka 71,4%), technik żywienia i gospodarstwa domowego w ZSZiO – 82,6% (średnia wojewódzka 61,3%), technik hotelarstwa – 88,2% (średnia wojewódzka 75,5%), technik obsługi turystycznej – 33,3% (średnia wojewódzka 58,7%), Technikum Mechaniczno-Elektryczne (technik elektronik) w RCEZ – 37,5% (średnia wojewódzka 47,8%), Technikum Mechaniczno-Elektryczne (technik elektryk) w RCEZ – 55% (średnia wojewódzka 40,02%), Technikum Mechaniczno-Elektryczne (technik mechatronik) – 85,7% (średnia wojewódzka 59,7%), Technikum Mechaniczno-Elektryczne (technik pojazdów samochodowych) w RCEZ – 56% (średnia wojewódzka 38,4%), Technikum Mechaniczno-Elektryczne (technik informatyk) w RCEZ – 86,2% (średnia wojewódzka 62,8%) i Technikum Mechaniczno-Elektryczne (technik pojazdów samochodowych) w RCEZ – 47,8% (średnia wojewódzka 67%).

 W nowym roku szkolnym 2016/2017 powstaną nowe kierunki w szkołach, więc jest w czym wybierać. W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących powstaną trzy nowe kierunki kształcenia: klasa sportowa jako jedna z klas w liceum; technikum budowlane proponuje nową specjalność technik urządzeń sanitarnych; a szkoła zawodowa będzie od września kształcić dekarzy. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w technikum utworzona zostanie nowa specjalność: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Do szkoły zawodowej po 10 latach przerwy wróci kształcenie w zawodzie elektryk. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących od września rozpocznie funkcjonowanie klasa o specjalności: technik przemysłu mody.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.