- Reklama -

- Reklama -

Kto zostanie dyrektorem?

Starosta biłgorajski ogłosił konkurs na dyrektorskie stanowisko. Chodzi o dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Od przyszłego dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej wymagane jest m.in. obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe (specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej). Kandydat musi wykazać się co najmniej 5-letnim stażem pracy, w tym co najmniej 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej. Dodatkowo musi znać stosowne ustawy m.in. z zakresu pomocy społecznej.

W ramach wykonywania obowiązków dyrektor będzie musiał m.in. kierować Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gospodarować środkami publicznymi, pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań merytorycznych jednostki. Do zadań przyszłego dyrektora należeć będzie zarządzanie mieniem jednostki. Odpowiadać będzie za wynik działalności jednostki, współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – policją, sądem i innymi jednostkami w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

“Wymagania dodatkowe to: doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania, systematyczność, staranność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wysoka kultura osobista, umiejętność działania w warunkach stresowych, strategicznego myślenia, umiejętność zarządzania zespołem” – czytamy w ogłoszeniu starosty.

- Reklama -

Termin składania aplikacji w obu konkursach upływa 14 maja o godz. 9.00. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Obecnie pełniącą obowiązki dyrektora jest Wioletta Jamińska. Celem działalności placówki jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Misją Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest również udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez wsparcie specjalistyczne (pomoc: psychologiczna, pedagogiczna, poradnictwo socjalne) oraz udzielanie mieszkańcom powiatu biłgorajskiego schronienia w hostelu w szczególnie trudnych sytuacjach.

RED.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.