- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Kto ma dach z azbestu?

Na terenie województwa lubelskiego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest najwięcej wyrobów zawierających azbest w porównaniu z innymi regionami Polski. Znaczna ilość tych wyrobów znajduje się na posesjach należących do osób fizycznych. Znaczna część leży na terenach wiejskich, a ocena stanu tych wyrobów wskazuje na konieczność ich natychmiastowego usunięcia. Dlatego też podejmowane są różne działania w kierunku minimalizacji wyrobów zawierających azbest.

Aby było to możliwe, potrzebna jest inwentaryzacja wyrobów azbestowych. 19 czerwca rozpoczęła się w gminie Tarnogród. Będą ją przeprowadzać inspektorzy terenowi z firmy Greenlynx. Będą sprawdzać czy na posesjach nie ma powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych zawierających azbest. Inspektorzy będą prowadzić pomiary oraz wypełniać ankiety. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

- Reklama -

W związku z tym burmistrz miasteczka zwrócił się do mieszkańców o udzielanie pomocy inspektorom terenowym i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach. Natomiast mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 669 713 788 lub na adres mailowy: azbest@greenlynx.pl. Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.

Ważne dla mieszkańców: inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie burmistrza Tarnogrodu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.