- Reklama -

- Reklama -

Kto chętny na przydomowe oczyszczalnie?

Mieszkańcy gminy Frampol mogą zapisywać się do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin zgłoszeń mija 5 kwietnia.

Do 5 kwietnia br. Urząd Miejski we Frampolu będzie prowadzić zapisy osób chętnych, właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frampol, do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. Projekt będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez gminę Frampol do końca 2021 r. Warto zaznaczyć, że realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Udział w projekcie mogą brać mieszkańcy gminy Frampol z wyłączeniem miejscowości Frampol, Sokołówka oraz Rzeczyce.

- Reklama -

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie gminy Frampol, których właściciele na stałe lub czasowo są zameldowani na terenie gminy. Szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść do ok. 15 tys. zł, w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą 36,37% kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT od udziału własnego oraz udzielonej dotacji.

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków będą zobowiązane do pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej po wyłonieniu projektanta.

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji na stronie internetowej: www.frampol.pl, oraz dostępna u sołtysów i w Urzędzie Miejskim we Frampolu,

Gmina planuje pozyskać środki na realizację inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.