- Reklama -

- Reklama -

Kto chce pracować w Urzędzie Miasta Biłgoraj?

Niektórym trudno będzie w to uwierzyć. Tak, to się dzieje naprawdę. Urząd Miasta Biłgoraj szuka pracownika. Pełny etat, pełna kultura i wolne stanowisko urzędnicze. To kto idzie do urzędu? Podajemy szczegóły.

- Reklama -

 1. Nazwa i adres jednostki:

  Urząd Miasta Biłgoraja
  Plac Wolności 16
  23-400 Biłgoraj,

 2. Nazwa stanowiska urzędniczego:

  Inspektor ds. księgowości,

 3. Referat Centrum Usług Wspólnych,
 4. Liczba lub wymiar etatu: jeden etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Co najmniej 3 lata stażu pracy i minimum 1 rok na podobnym stanowisku.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Biegła znajomość obsługi komputera w tym znajomość programów Excel i Word oraz dziedzinowych programów księgowych.
 9. Obsługa poczty elektronicznej i innych urządzeń biurowych.
 10. Znajomość aktów prawnych:
 1. ustawy Karta Nauczyciela,
 2. ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 4. ustawy o finansach publicznych,
 5. ustawa o systemie informacji oświatowej,
 6. ustawy o rachunkowości,
 7. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 8. ustawy o samorządzie gminnym,
 9. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

 

III. Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub finansowym.
 2. Studia podyplomowe z rachunkowości lub księgowości.
 3. Umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, wysoka odporność na stres, dyscyplina, dokładność, sumienność, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników jednostek obsługiwanych przez CUW
 2. Sporządzanie dyspozycji przelewów.
 3. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników jednostek obsługiwanych.
 4. Naliczanie zobowiązań i należności wobec ZUS i US.
 5. Przygotowywanie dokumentacji emerytalnej do ZUS pracowników jednostek obsługiwanych.
 6. Współpraca z dyrektorami/kierownikami jednostek obsługiwanych w sprawach dotyczących wynagrodzeń pracowników.
 7. Przekazywanie danych z wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych dla potrzeb Systemu Informacji Oświatowej i GUS.
 8. Prowadzenie korespondencji w sprawach bieżących.
 9. Przygotowywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.
 2. Praca w siedzibie CUW przy ul. Kościuszki 43.
 3. Praca w zespole.
 4. Codzienny kontakt telefoniczny.
 5. Bezpośredni kontakt z interesantami.
 6. Wyjazdy służbowe.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W październiku 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Biłgoraja, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Więcej szczegółów, pod tym linkiem.

praca

 

info/foto: UM Biłgoraj

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.