- Reklama -

- Reklama -

Kto będzie patronem biblioteki w Biłgoraju?

To już pewne. Od maja 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Biłgoraju będzie miała patrona. Biblioteka będzie nosiła imię zasłużonego dla Biłgoraja prof. Jerzego Markiewicza. Kim jest nowy patron biblioteki?

- Reklama -

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta radni pochylili nad wnioskiem o nadanie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publiczna w Biłgoraju imienia.

Burmistrz Janusz Rosłan poinformował, że 7 marca 2023 wpłynął wniosek od PTTK o nadanie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju imienia prof. Jerzego Markiewicza. Następnie przybliżył postać wnioskowanego patrona.

Mulawa podziękowania

„Pan Jerzy Markiewicz urodził się 2 marca 1928 r. w Biłgoraju. Studiował na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1951 r. uzyskał tytuł magistra prawa. W okresie 1955-2001 wykonywał zawód adwokata, do 1958 r. w Lublinie, a następnie do 30.09.2001 r. w rodzinnym Biłgoraju. W czasie pobytu w Biłgoraju, który przypadł na lata 1957 – 2001, nie zaniechał pracy naukowo – badawczej oraz publicystycznej, zdobywając jednocześnie kolejne stopnie naukowe: doktora i doktora habilitowanego. W tym czasie przeszedł również wszystkie szczeble kariery adwokackiej. Pełnił funkcję kierownika Zespołu Adwokackiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie i członka Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z dniem 15.06.2001 r. mianowany został profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a następnie objął kierownictwo Katedry Historii Prawa Sądowego Polski na Tle Powszechnym Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.

Obok pracy zawodowej prowadził bogatą działalność naukową w dziedzinie historii najnowszej, czego wyrazem jest ponad 150 pozycji naukowych i publicystycznych. Tematem szczególnym jego zainteresowań były dzieje Zamojszczyzny lat wojny i okupacji 1939-1944. Stąd też jest autorem cyklu wydawnictw i publikacji poświęconych walce i martyrologii okupowanej Zamojszczyzny. Wynikiem zainteresowań i działalności historycznej jest jego współautorstwo w monografii „Dzieje Biłgoraja”. Jest to jedyna jak dotąd tak obszerna monografia poświęcona Biłgorajowi.

Prof. Jerzy Markiewicz w latach 1958 -1968 był przewodniczącym Powiatowego Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Biłgoraju oraz Towarzystwa Regionalnego w Biłgoraju ( 1968). Przez okres 20 lat (1968-1988) pełnił funkcję prezesa Zarządu Towarzystwa Regionalnego w Biłgoraju. Doceniając wieloletnią działalność Pana Profesora Jerzego Markiewicza w naszym mieście, jako adwokata, historyka, regionalisty i pisarza, w 2008 r. Rada Miasta Biłgoraja przyznała mu tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Biłgoraja”.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

-Nadanie imienia profesora Jerzego Markiewicza Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju podkreśli jej rangę w lokalnym środowisku oraz uhonoruje jego pamięć – podsumował burmistrz.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia. Tym samym z dniem 1 maja 2024 r. Pełna nazwa naszej biblioteki będzie brzmieć: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Jerzego Markiewicza w Biłgoraju.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.