- Reklama -

Księżpol zaplanował inwestycje

– Budżet jest ambitny i wymaga dużego zaangażowania tak z mojej strony, jak i ze strony pracowników. Liczę, że uda nam się pozyskać do niego jeszcze więcej pieniędzy, tak jak udawało nam się w poprzednich latach – mówił po głosowaniu wójt Lech Rębacz i dziękował radnym za przyjęcie budżetu. 

Wśród pozycji zapisanych w tegorocznym budżecie jest projekt i budowa kanalizacji wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Księżpolu dla miejscowości Majdan Nowy, Majdan Stary, Rogale, Zanie, Zynie i Markowicze za kwotę 1 mln 250 tys. zł. Samorząd Księżpola właśnie podpisał umowę współpracy z ukraińską gminą Czerwonogród i planuje pozyskać środki na ten cel z programu transgranicznego. 

Na drogi publiczne w gminie przeznaczono blisko 2 mln zł. Jest w tym budowa chodników w Korchowie Pierwszym (120 tys. zł), w Płusach (120 tys. zł), w Rogalach (120 tys. zł), Starych Królach (100 tys. zł), w  Majdanie Nowym (120 tys. zł) i projekt chodnika w Markowiczach (20 tys. zł). Gmina ma zamiar także wybudować drogi osiedlowe w Księżpolu za kwotę 190 tys. zł oraz wyremontować drogę w Zawadce za kolejne 50 tys. zł. W Majdanie Starym za 150 tys. zł ma powstać droga do boiska, a na opracowanie dokumentacji mostu na rzece Złota Nitka w Korchowie Pierwszym przeznaczono 10 tys. zł. W bieżącym roku gmina wspólnie z nadleśnictwem za kwotę 985 tys. zł zbuduje drogę w Starych Królach (w ramach programu współpracy leśno-samorządowej). 

- Reklama -

W wydatkach inwestycyjnych zapisano także zakup komputerów dla administracji za kwotę 15 tys. zł, remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Starym za 20 tys. zł, wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Markowiczach za 12 tys. zł, w Cegielni Markowicze i Starych Królach (po 6 tys. zł). Utwardzony będzie także plac przy świetlicy w Korchowie Drugim (25 tys. zł). 

W bieżącym roku ruszy budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Korchowie Pierwszym. W tym roku przeznaczono na to zadanie 250 tys. zł. Kolejne 100 tys. zł samorząd wyda na projekt i budowę budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Majdanie Starym. Dużym zadaniem będzie opracowanie projektu i początek budowy Domu Kultury w Księżpolu. Na ten cel w budżecie zaplanowano 680 tys. zł. Także w Majdanie Starym rozpocznie się budowa świetlicy wiejskiej. W 2017 rok na ten cel samorząd przeznaczył 200 tys. zł. Projektu na budowę świetlicy doczeka się także miejscowość Borki. W budżecie zaplanowano na ten cel 10 tys. zł. 

Ogółem dochody gminy zaplanowano na 26 mln zł, zaś wydatki na ponad 27 mln zł. Deficyt w wysokości 1 mln 600 tys. zł gmina ma zamiar pokryć z kredytu i nadwyżki z roku poprzedniego. Inwestycje mają opiewać na kwotę blisko 5 mln zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.