- Reklama -

Książki od posłanki

14 marca w Zespole Szkół w Goraju odbyło się spotkanie z poseł na Sejm RP Agatą Borowiec. Pojawili się na nim miejscowi włodarze, grono pedagogiczne szkoły, dyrekcja gminnej biblioteki i GOK-u, a także uczniowie i czytelnicy. W ramach spotkania przekazane zostały książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goraju ufundowane przez posłankę. 

Wszystkich zebranych powitał wójt gminy. – To dzięki pani poseł spotykamy się dzisiaj na naszej uroczystości w szkole gorajskiej. Pani poseł zawsze dba o dobro, o warunki, w jakich żyją mieszkańcy, ale przede wszystkim dba o dobro tych najmniejszych, którymi są uczniowie, w tym przypadku czytelnicy. Pani poseł przygotowała dla nas taką niespodziankę – mówił na wstępie Antoni Łukasik, dziękując za otrzymane książki. – Pani poseł jest na ziemi gorajskiej po raz kolejny, bardzo się cieszymy z tego i zapraszamy jeszcze częściej. Jestem wdzięczny, że tyle pani czyni dla nas – dziękował i zapraszał wójt, życząc jednocześnie sobie i posłance dalszej owocnej współpracy. 

- Reklama -

Następnie głos zabrała poseł Borowiec. – Zawsze się bardzo cieszę, kiedy mogę się spotykać z dziećmi. Kiedy widzę waszą radość, szerokie uśmiechy i szczęście, jest to dla mnie największa motywacja do dalszego działania – mówiła Agata Borowiec. – Drogie dzieci, udało się uzyskać książki dla biblioteki w Goraju. Mam nadzieję, że będą wam bardzo dobrze służyły i będziecie je czytać jak najwięcej – zaznaczyła. Mówiła także, że bardzo docenia fakt, że mogła uzyskać dobre wykształcenie jako młoda osoba i tak dużo dowiedzieć się i nauczyć w szkołach, do których chodziła. Dlatego stara się wspierać placówki edukacyjne, aby jak najlepsze warunki do nauki mieli najmłodsi mieszkańcy powiatu. Posłanka dziękowała również za zaangażowanie swojemu asystentowi Patrykowi Kowalskiemu, który zabiegał o to, aby książki trafiły właśnie do Goraja. 

Po przemówieniach przyszedł czas na przyznawanie nagród dla najlepszych czytelników w gminie. Posłanka przygotowała dla nich dyplomy oraz nagrody i upominki. Pozostałym uczniom były rozdawane słodkości. – Jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy to komputer i telewizja dominują w naszym życiu. Jednak to książka rozwija młodego człowieka. Od książki, pamiętajcie, nigdy nie odchodźcie – mówiła do młodzieży posłanka. Za książki i troskę o gorajskich mieszkańców dziękowała Barbara Sajewska, p.o. kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Goraju. – Pozyskane książki świadczą o przychylności pani poseł, o przychylności do naszej społeczności lokalnej i o trosce o naszych mieszkańców. Podarowane książki wzbogacą nasz księgozbiór i umożliwią naszej młodzieży wspaniały rozwój – mówiła Barbara Sajewska. Następnie dzieci z miejscowej szkoły zaprezentowały przedstawienie mówiące o tym, że rozwój techniki wcale nie musi kolidować z czytaniem książek. 

Książki dla biblioteki to już kolejne z wielu działań jakie podejmuje poseł Agata Borowiec dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Były już ferie zimowe i letnie dla dzieci oraz liczne konkursy. Ale na tym nie koniec. Najnowszy konkurs organizowany przez posłankę skierowany jest do gimnazjalistów. Na młodzież czeka wiele ciekawych nagród, a zwycięzcy wyjadą do Warszawy, gdzie zwiedzą gmachy Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i odwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.