- Reklama -

- Reklama -

Krzysztof Iwaniec dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Znane są już konkursu na dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Dyrektorem został Krzysztof Iwaniec.

Konkurs został ogłoszony w maju. Od przyszłego dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej wymagane było m.in. obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe (specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej). Kandydat musiał wykazać się co najmniej 5-letnim stażem pracy, w tym co najmniej 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej. Dodatkowo musiał znać stosowne ustawy m.in. z zakresu pomocy społecznej.

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Iwaniec zamieszkały Biłgoraj. Kandydat do zatrudnienia spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – czytamy z uzasadnieniu wyboru podpisanego przez Andrzeja Szarlipa, starostę biłgorajskiego.

W ramach wykonywania obowiązków dyrektor będzie musiał m.in. kierować Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gospodarować środkami publicznymi, pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań merytorycznych jednostki. Do zadań dyrektora należeć będzie zarządzanie mieniem jednostki. Odpowiadać będzie za wynik działalności jednostki, współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – policją, sądem i innymi jednostkami w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

- Reklama -

Władze starostwa dodatkowo wymagały doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub ukończonych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. Dodatkowym kryterium była systematyczność, staranność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wysoka kultura osobista, umiejętność działania w warunkach stresowych, strategiczne myślenie, umiejętność zarządzania zespołem.

Dotychczas pełniącą obowiązki dyrektora była Wioletta Jamińska. Celem działalności placówki jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Misją Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest również udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez wsparcie specjalistyczne (pomoc: psychologiczna, pedagogiczna, poradnictwo socjalne) oraz udzielanie mieszkańcom powiatu biłgorajskiego schronienia w hostelu w szczególnie trudnych sytuacjach.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
  1. KL mówi

    To będzie bardzo ciekawie. Skoro starosta Szarlip stawia na takich ludzi.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.