- Reklama -

- Reklama -

KRUS zaprasza na turnusy dzieci i dorosłych

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Z turnusów tych mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2007-2015.

- Reklama -

Pomimo że oferta jest atrakcyjna, chętnych na podratowanie zdrowia rolników brakuje.

W ostatnim czasie, niestety, nadal odnotowujemy niski napływ wniosków o rehabilitację leczniczą dla osób dorosłych – informuje Mariusz Łysiak, kierownik referatu z placówki terenowej KRUS w Biłgoraju.

Co dokładnie oferuje KRUS? 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń kasy, podczas których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad i chorób narządów ruchu oraz chorób układu oddechowego.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

• Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie od 17 lipca do 6 sierpnia br.

• Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie od 4 do 24  sierpnia br.

Bezpłatne leczenie rehabilitacyjne dla rolników (osoby dorosłe)

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:

– ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej,

– ze schorzeniami układu krążenia,

– rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,

– renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Potrzebne dokumenty:

– wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista – druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce zadania a następnie rehabilitacja lub w jednostce organizacyjnej KRUS,

– do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania podstawowe, wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w placówce terenowej KRUS.

Jeśli ktoś spełnia powyższe wymagania, powinien lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę poprosić o wystawienie skierowania do sanatorium.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Placówce Terenowej KRUS w Biłgoraju, tel. 84 686 84 87 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wnioski należy składać w terminie do 31.05.2022 r. w Placówce Terenowej KRUS w Biłgoraju ul. Włosiankarska 5 (pokój nr 25).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.