- Reklama -

Kontrowersje wokół diet

Dwa tygodnie temu w artykule „Podwyżki dla radnych i sołtysów” podaliśmy, że podwyżka jaką zafundowali sobie i sołtysom radni gminy Tereszpol znacznie obciąży budżet gminy. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni pod koniec stycznia. Radni są innego zdania. – Meritum tejże uchwały jest zmiana sposobu wypłacania diet nie za udział w poszczególnych posiedzeniach komisji stałych jak też sesjach Rady Gminy, a zryczałtowaną wypłatę za każdy miesiąc z dołu. W przypadku nieobecności radnych czy sołtysów na sesji czy komisji, na których mają obowiązek uczestniczyć, dieta będzie proporcjonalnie pomniejszana. Nie chodzi tu o kwestię finansową – twierdzi Zdzisław Wójcik, radny, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Dotychczas radni i sołtysi otrzymywali je za udział w sesjach lub posiedzeniach komisji. Teraz ta kwota będzie stała – otrzymają ryczałt miesięcznie, niezależnie od tego, ile posiedzeń było w danym miesiącu.

Po zmianach miesięczna dieta radnego wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę (370 zł za udział w sesji i komisji). Dotychczas było to po 175 zł za udział w sesji lub komisji. Radni pełniący funkcje przewodniczących komisji stałych lub doraźnych oraz wiceprzewodniczący rady otrzyma miesięcznie dietę w wysokości 125% stawki radnego (462 zł za udział w sesji i komisji). Dotychczas było to po 219 zł za udział w sesji lub komisji. Podwyżki dostali również sołtysi. Otrzymają oni 45% stawki diety radnego (166 zł za udział w sesji). Dotychczas była to kwota 140 zł za udział w sesji. Bez zmian pozostała dieta przewodniczącego Rady Gminy. Miesięcznie wynosi ona 50%  półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (1 325 zł).

- Reklama -

 Wypłata diet dokonywana będzie na podstawie list obecności i jej wysokość jest proporcjonalna do liczby odbytych posiedzeń. 100% należnej diety przysługuje przy obecności 100% na wszystkich posiedzeniach. W przypadku nieobecności na posiedzeniu wysokość diety ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Zdaniem Zdzisława Wójcika podane kwoty są niepełne i ukierunkowane na przedstawienie negatywnych skutków finansowych. – Sposób naliczania diet pozostał jak dotychczas i niezmiennie od 2004 r.. Jedynie niewielkie zmiany spowodowane są zmieniającą się minimalną płacą brutto, od której procentowo są naliczane. Rada, decydując się na ryczałt stały bez względu na ilość sesji i posiedzeń komisji, stała się bardziej dyspozycyjna dla wójta, który może nieskrępowanie bez narażania budżetu na wypłacanie dodatkowych diet proponować zwoływanie sesji dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania dla dobra mieszkańców – twierdzi radny. Odnosi się on również do diety przewodniczącego Rady, która jest wypłacana w formie takiegoż ryczałtu w maksymalnej wysokości przewidzianej dla gmin do 15 tys. mieszkańców. – Jedyna niewielka zmiana na plus dotyczy sołtysów, którzy od kilku lat narzekali na malejące marże od zbiórki podatków, co stanowiło ich jedyną rekompensatę za czas poświęcany dla swoich społeczności lokalnych – twierdzi radny. Zdzisław Wójcik przekonuje, że to nie podwyżka była celem podjętej w styczniu uchwały, a sposób wypłacania diet.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.