Lokuj w przyszłość

- Reklama -

Konsultują przebudowę ulic

W środę, 21 sierpnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj odbyło się kolejne spotkanie z właścicielami gruntów położonych w zachodniej części Biłgoraja. Burmistrz Jarosław Bondyra zaprosił na konsultacje mieszkańców osiedla Różnówka, radnych Rady Miasta Biłgoraj, pracowników urzędu oraz wszystkich zainteresowanych budową ulicy Parkowej, Korczaka i ulicy Sokołowskiego.

 

Planowana inwestycja prawdopodobnie pochłonie ponad 8,4 mln złotych. Budowane ulice znacznie ułatwią dostęp mieszkańców tych ulic do Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Zespołu Szkół Leśnych.

Projekt zakłada budowę łącznie 1612 m drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego i kolizji gazowych oraz kolizji z sieciami energetycznymi NN i SN, a także przebudowę infrastruktury Orange.

- Reklama -

Niestety, wysoka kwota nie pozwala na pokrycie kosztu tej inwestycji w całości z budżetu miasta, dlatego samorząd miasta chce złożyć wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie, które wynosi 50 proc. wartości inwestycji. Przed złożeniem wniosku właściciele gruntów położonych w tej części miasta powinni wyrazić zgodę na odstąpienie części swoich działek pod planowaną budowę.

Podczas spotkania burmistrz oraz kierownicy Referatu Planowania i Inwestycji oraz Referatu Gospodarki Przestrzennej Terenami i Rolnictwa przedstawili mieszkańcom dokumentację techniczną ulicy Parkowej, Korczaka i ulicy Sokołowskiego. Następnie odbyła się dyskusja, po której ze strony burmistrza padła propozycja, aby właściciele nieruchomości położonych w pasie planowanej inwestycji wyrazili zgodę na przekazanie fragmentów swoich działek pod planowane drogi za symboliczną złotówkę. Miasto, aby wybudować te trzy ulice, musi pozyskać od właścicieli ok. 53 arów gruntów. Burmistrz zadeklarował, że właściciele, którzy przystaną na taką propozycję, zostaną zwolnieni z tzw. opłaty adiacenckiej.

Po przedstawieniu propozycji odbyło się głosowanie. 22 właścicieli poparło propozycję, 11 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Na zakończenie zebrani mieszkańcy pobrali formularze deklaracji, w której ostatecznie wyrażą zgodę na odsprzedanie części swoich gruntów pod budowę ul. Parkowej, Korczaka i Sokołowskiego. Ostateczny termin na ich złożenie w Urzędzie Miasta Biłgoraj został ustalony na 15 września.

Miasto jeszcze w sierpniu br. wystąpi do Funduszu Dróg Samorządowych z wnioskiem o dofinansowanie. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas ruszą prace budowlane i można się spodziewać, że jeszcze w 2020 roku zostanie oddana ulica Parkowa, a w roku 2021 ulice Korczaka i Sokołowskiego.

- Reklama -

1 komentarz
  1. Mieszkaniec mówi

    Czy wynik głosowania jest wiążący dla wszystkich zainteresewanych wlascicieli? Co z tymi osobami które nie zgadzają sie na oddanie, de facto za darmo, czesci swojej, bardzo drogiej w tej okolicy, działki?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.