Konkursy na dyrektorów szkół

W dwóch szkołach podstawowych w Tarnogrodzie i Lipinach Górnych-Borowinie uruchomiona została procedura konkursowa na stanowisko dyrektora placówki.

Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Wójt lub burmistrz powołuje komisję konkursową, która podejmuje decyzję o wyborze dyrektora szkoły w trzech etapach: ocena zgłoszeń, ocena kandydatów i głosowanie. Wyłonionego w ostatnim etapie kandydata akceptuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny – kurator oświaty.

Burmistrz Tarnogrodu ogłosił konkurs na dyrektora szkoły podstawowej w Tarnogrodzie 16 maja, natomiast wójt gminy Potok Górny 18 maja. Kandydaci teraz powinni skompletować potrzebne dokumenty i złożyć je do organów prowadzących szkołę. Następnie powołane zostaną komisje konkursowe, do których wejdą przedstawiciele organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rodziców i zakładowych organizacji związkowych.

Konkurs składa się z kilku etapów. Pierwszy etap polega na sprawdzeniu przez komisję, czy oferty złożone przez kandydatów wpłynęły w wymaganym terminie oraz czy zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty. Sprawdza się również, czy na podstawie złożonej dokumentacji kandydat ma uprawnienia i kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły.

W kolejnym etapie komisja dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega zwłaszcza przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Pod tym kątem komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę.

Po wyłonieniu kandydatów, którzy otrzymali pozytywną ocenę merytoryczną, komisja wybiera kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

Oferty w zamkniętych kopertach na konkurs dyrektora szkoły w Tarnogrodzie będą przyjmowane do 30 maja, natomiast na konkurs dyrektora szkoły w Lipinach Górnych-Borowinie do 4 czerwca.
Obecnie funkcję dyrektorów pełnią Urszula Fedec i Lucyna Przytuła.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.