- Reklama -

Konkurs dla organizacji pozarządowych i grup lokalnych

Od 20 kwietnia do 20 maja potrwa konkurs w ramach programu „Działaj Lokalnie” zaadresowany do organizacji pozarządowych oraz tych, których projekty inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6000 zł.

W ramach programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

O dotacje w łącznej kwocie 55 000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6000 zł.

Program adresowany jest do:
– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
– grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych:
instytucja kultury, biblioteka publiczna itp.

- Reklama -

Nabór wniosków trwa od 20 kwietnia do 20 maja 2021 r., do godziny 23:59.

Wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.