- Reklama -

- Reklama -

Konferencja „Rewitalizacja – START”

Konferencja rozpoczynająca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji odbędzie się 26 października o godzinie 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj.

Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta Biłgoraj poprzez realizację działań całościowych, tj. powiązanych wzajemnie przedsięwzięć obejmujących łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe. Zadaniem rewitalizacji jest rozwiązywanie lub eliminowanie problemów, jakie występują na obszarze miasta. Rewitalizacja ma też pomóc lepiej wykorzystać potencjały i mocne strony Biłgoraja.

- Reklama -

Lokalny Program Rewitalizacji to kompleksowy wieloletni program działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, realizowany na obszarze zdegradowanym i wykorzystujący jego (czasem niedostrzeżony) potencjał. Stanowi on narzędzie (instrument) pozwalający na przeciwdziałanie stanom kryzysowym na obszarze zdegradowanym.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Biłgoraj na lata 2016-2022 opracowany zostanie przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pozyskanych przez Gminę Miasta Biłgoraj w ramach projektu „Zielony Biłgoraj – miasto przywrócone mieszkańcom”. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.