- Reklama -

Konferencja o zatrudnianiu cudzoziemców

 

Starosta Biłgorajski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zapraszają na spotkanie informacyjne pn. „Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”

W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Placówki Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, którzy omówią następujące zagadnienia:

- Reklama -

  • Powierzanie pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii,
    Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na podstawie zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy;
  • Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwoleń;
  • Przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców;
  • Problematyka zatrudniania cudzoziemców – odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń z tytułu zatrudnienia pracownika nie będącego obywatelem RP;
  • Problematyka zatrudniania cudzoziemców – odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zatrudnienia pracownika nie będącego obywatelem RP;
  • Odpowiedzialność podmiotu powierzającego nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pracodawców, rolników oraz inne podmioty zainteresowane zatrudnianiem cudzoziemców.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.04.2017r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.