- Reklama -

- Reklama -

Komu odszkodowanie za słupy energetyczne?

- Reklama -

W Luchowie Dolnym pojawiła się firma prawnicza z Wielkopolski, której to pracownicy proponują mieszkańcom pomoc w uzyskaniu odszkodowania za służebność przesyłową linii energetycznych. Według informacji podanej przez burmistrza Tarnogrodu, firma ma pośredniczyć prawnie przy uzyskaniu profitów za służebność przesyłową linii energetycznych. Z wątpliwościami mieszkańcy Luchowa zgłosili się do burmistrza miasteczka. Zdaniem Eugeniusza Stróża, racje przedstawione przez firmę nie są do końca prawdziwe. – To nie jest tak, że zakład energetyczny tylko czeka na informację i będzie wypłacać mieszkańcom odszkodowania. Zakład nie jest przygotowany na wypłacanie takich kwot i zapewne będzie się bronił przed tym w jakiś sposób – mówił włodarz, dodając, że pojęcie służebności pojawiło się w 2008 roku i dotyczy linii wysokiego i średniego napięcia. 

Co zatem warto wiedzieć na temat służebności? W ubiegłych dekadach zajmowanie działek pod budowę sieci przesyłowych dokonywane było często bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Urządzenia przesyłowe budowane były nie tylko bez zgody właścicieli działek, lecz również bez jakichkolwiek odszkodowań za zajęcie gruntu. Dziś właściciele obciążonych takimi sieciami terenów mogą domagać się wynagrodzenia za nadanie przedsiębiorstwu przesyłowemu prawa do dalszego korzystania z nieruchomości. Oprócz tego wielu z nich może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu w przeszłości. Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego w sierpniu 2008 roku.

urząd MArszałkowski projekt

Służebność to swojego rodzaju ciężar, który musi znosić właściciel działki obciążonej, opisujący, w jakim zakresie przedsiębiorca może mieć dostęp do nieruchomości w celu eksploatacji urządzeń (np. naprawy i konserwacji). Jednocześnie prawo przewiduje, że właścicielowi nieruchomości przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, a także odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. Niestety, służebność przesyłu może zostać nabyta nieodpłatnie przez tzw. zasiedzenie, należy więc śpieszyć się z dochodzeniem swoich praw. Jeżeli przedsiębiorca korzystał z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych przez 20 lat w dobrej wierze (w uzasadnionym, ale błędnym przekonaniu, że robi to legalnie) lub przez 30 lat w złej wierze (pozostałe przypadki) to z mocy prawa nabywa służebność przesyłu bez wynagrodzenia. Niezależnie od ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu właściciele działek mogą domagać się odszkodowania za poprzednie lata bezumownego korzystania z ich gruntów. Odszkodowanie za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego zazwyczaj oblicza się na podstawie stawki czynszu za dzierżawę gruntu o podobnej charakterystyce i w podobnej okolicy. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.