- Reklama -

- Reklama -

Komputery trafiły do szkół

Szkoły w gminie Księżpol w bieżącym roku otrzymały łącznie 85 przenośnych komputerów, 53 laptopy zakupione ze środków pozyskanych w ramach projektów grantowych "Zdalna Szkoła" i "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Księżpol", oraz 32 laptopy jako wygrana w konkursie OSE Wyzwanie.

Gmina Księżpol otrzymała grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości  60 tys. zł na zakup sprzętu  do nauki zdalnej.

W ramach przyznanych środków zakupiono 27 laptopów z oprogramowaniem Windows 10 i 27 zestawów słuchawkowych, które zostały przekazane do szkół podstawowych z terenu gminy Księżpol. Dyrektorzy szkół udostępnili sprzęt dzieciom oraz nauczycielom na podstawie umów na czas prowadzenia zdalnego nauczania. Laptopy i słuchawki trafiły do rodzin, w których brakuje sprzętu do nauki zdalnej, oraz do nauczycieli. Laptopy po zakończeniu zdalnego nauczania wrócą do szkół i uzupełnią pracownie komputerowe – mówi wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

- Reklama -

Wójt dodaje, że zdalne nauczanie prowadzone jest obowiązkowo od 25 marca 2020 r., szkoły z gminy Księżpol rozpoczęły zdalną naukę  już w pierwszym tygodniu po zamknięciu placówek oświatowych. Nauczyciele kontaktują się ze swoimi uczniami przez media społecznościowe, komunikatory, pocztę elektroniczną, portale oświatowe oraz strony internetowe placówek.

Projekt grantowy pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Księżpol w ramach wsparcia szkół w trudnym okresie epidemii oraz ułatwienia pracy zdalnej nauczycielom, uczniom oraz rodzicom przeznaczyła środki finansowe na zakup i wdrożenie dzienników elektronicznych. E-dziennik to narzędzie do komunikacji nauczycieli z rodzicami i uczniami. Rodzice i uczniowie po zalogowaniu się na e-dzienniku będą mogli sprawdzić temat realizowanych zajęć i oceny, przesłać zadaną pracę domową oraz kontaktować się z nauczycielem lub wychowawcą. Dziennik elektroniczny jest dużym  wsparciem w realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed nauczycielami w okresie zdalnego nauczania.

Szkoły w gminie Księżpol w bieżącym roku otrzymały łącznie 85 przenośnych komputerów, 53 laptopy zakupione ze środków pozyskanych w ramach projektów grantowych “Zdalna Szkoła” i “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Księżpol” oraz 32 laptopy jako wygrana w konkursie OSE Wyzwanie. Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym oraz Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym  w ramach konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymały mobilne pracownie multimedialne składające się z 16 laptopów oraz szafy dostępowej. Komputery trafiły do szkół w kwietniu, w momencie gdy były bardzo potrzebne ze względu na konieczność prowadzenia nauczania na odległość. W maju wystartowała kolejna edycja konkursu grantowego “Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Gmina Księżpol złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu 21 laptopów wraz z akcesoriami na kwotę 74 991 złotych. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.