- Reklama -

Kolektory słoneczne czy fotowoltaika?

Pierwsze spotkania odbyły się w Dąbrowicy i Soli. Na spotkaniach omówione zostały kwestie dotyczące zasad działania instalacji fotowoltaicznych, możliwości wykorzystywania powstałej energii przy uwzględnieniu warunków określonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, jak również aspekty dotyczące „opłacalności” tego typu inwestycji. Przedstawione zostały również warunki techniczno – organizacyjne konieczne do spełnienia przez mieszkańców, aby móc uczestniczyć w projekcie.

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na wyprodukowanie energii elenktycznej z energii promieniowania słonecznego. Pozwala ona zasilić wewnętrzną instalację elektryczną budynku mieszkalnego. W skład instalacji wchodzą: panel fotowoltaiczny, inwerter, konstrukcja nośna, okablowanie, osprzęt.

Wybór mocy instalacji powinien być dostosowany do realnych potrzeb energetycznych obiektu. Opłacalność inwestycji wynika z profilu zużycia energii w systemie 24 godzin, jednak najlepszy zwrot inwestycji osiągnął instalacje na obiektach w których największe zużycie energii występuje w okresie dziennym.

Wielu mieszkańców pyta czy da się na tym zarobić. Ideą gospodarki nisko emisyjnej na której opierają się założenia projektu nie jest sprzedaż energii. Dlatego też nie należy tego traktować jako biznes. Służyć ma to częściowemu pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną co zmniejszy rachunki za prąd.

Mieszkańcy mogą wybrać jedną z dwóch opcji: system otwarty lub system zamknięty.

System otwarty połączony jet z siecią energetyczną. Będzie tu możliwie „magazynowanie okresowych nadwyżek energii w sieci energetycznej dostawcy energii” wyprodukowanej w ciągu słonecznego dnia, a następnie ich odbierania w okresach braku produkcji energii. Należy jednak pamiętać, że za odbiór energii z sieci użytkownik będzie obciążony opłatami z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych przez przedsiębiorstwo energetyczne.  Dodatkowo z tytułu wprowadzania energii do sieci użytkownik zostanie obciążony przez operatora kosztami przesyłu.  W tym systemie oszczędność polega na zmniejszeniu kosztów za zakup energii elektrycznej, która będzie wyprodukowana „na miejscu” oraz na „sprzedaży” przez wprowadzenie do sieci energetycznej wyprodukowanej a nie wykorzystanej energii.Wybierając ten system mieszkańcy maja możliwość skorzystania z dofinansowania na poziomie 65% kosztów kwalifikowanych.

 System zamknięty nie jest połączony z siecią energetyczną. Nie ma tu możliwości wprowadzania do sieci energetycznej wyprodukowanej energii z instalacji fotowoltaicznej. Zatem cała wyprodukowana energia powinna zostać wykorzystana w porze dziennej tj. w trakcie produkcji energii przez instalację. Szacowany koszt instalacji ze względów technicznych jest większy od otwartego o koło 1,5 do 2 tys. zł. Natomiast dofinansowanie jakie może otrzymać mieszkaniec wynosi 85%. System ten jednak jest mniej punktowany przy ocenie wniosków o dofinansowanie.

W systemie otwartym dofinansowanie montażu wynosi 65%, a wkład własny około 6,5 tys. zł przy instalacji 3kWp, około 4,7 tys. zł przy instalacji 2kWp, około 3,5 tys. zł przy instalacji 1kWp. System zamknięty to dofinansowanie rzędu 85%. Przy instalacji 3 kWp wkład własny to 3,2 tys., 2,5 tys. zł, przy instalacji 2kWp, a 1,9 tys. zł przy instalacji 1kWp. System jaki ostatecznie zostanie wybrany zależy od większego zainteresowania mieszkańców oraz wytycznych unijnych.

 Warto zaznaczyć, iż aby móc zamontować panele fotowoltaiczne należy mieć odpowiednią wielkość dachu. Dla instalacji o mocy 1kW przyjmuje się wolną powierzchnię 10 mkw, 2kW – 18 mkw, 3kW – 22 mkw.  Panel fotowoltaiczne ważą nie mało. Dla instalacji 2 kW to obciążenie dachu rzędu 200 kg.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na udział w projekcie muszą wypełnić ankiety i złożyć je do 4 marca w Urzędzie Gminy Biłgoraj.

 

 

- Reklama -

Harmonogram spotkań:

23 lutego 2016 roku

godz. 17.00 – mieszkańcy miejscowości: Brodziaki, Edwardów, Korczów, Okrągłe, Smólsko Duże, Smólsko Małe; miejsce spotkania: Remiza OSP w Smólsku

godz. 19.00 – mieszkańcy miejscowości: Dereźnia Majdańska, Dereźnia Solska, Dereźnia Zagrody, Podlesie, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska; miejsce spotkania: Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni

24 lutego 2016 roku

godz. 17.00 – mieszkańcy miejscowości: Cyncynopol, Dyle, Hedwiżyn, Ignatówka, Kajetanówka, Rapy Dylańskie, Ratwica, Wola Mała, Wola Duża, Wolaniny, Żelebsko; miejsce spotkania: Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie

godz. 19.00 – mieszkańcy miejscowości: Gromada, Majdan Gromadzki; miejsce spotkania: Remiza OSP w Gromadzie

25 lutego 2016 roku

godz. 17.00 – mieszkańcy miejscowości: Andrzejówka, Korytków Duży, Nadrzecze; miejsce spotkania: Remiza OSP w Korytkowie Dużym

godz. 19.00 – mieszkańcy miejscowości: Bukowa; miejsce spotkania: Remiza OSP w Bukowej

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.