- Reklama -

Kolejny polsko-ukraiński projekt

Są kolejne dobre wiadomości dla gminy Księżpol. 17 kwietnia 2019 r. projekt w ramach programu "Polska – Białoruś – Ukraina" w priorytecie "Promocja lokalnej kultury i historii", który gmina będzie realizować wspólnie z ukraińskim partnerem, otrzymał 90 proc. dofinansowania z Unii Europejskiej.

Gmina Księżpol realizuje obecnie projekt dotyczący poprawy infrastruktury wodno-kanalizacynej. Samorząd ogłosił już przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze oraz odcinka kanalizacji w miejscowości Księżpol ul. Biłgorajska. W ramach tego zadania nastąpi również rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Księżpolu. Całe zadanie jest finansowane w 90% z funduszy Unii Europejskiej w ramach transgranicznego programu „Polska – Białoruś – Ukraina”. Na realizację projektu w gminie Księżpol przeznaczono 1 727 537,66 euro. Jednym z warunków udziału w tym programie jest wspólne przygotowanie projektu z partnerami z Białorusi lub Ukrainy. Partnerem gminy Księżpol jest miasto Czerwonograd na Ukrainie, które w ramach wspólnego projektu modernizuje oczyszczalnię ścieków.

Wspólnie z miastem Czerwonograd został przygotowany i złożony jeszcze jeden projekt w ramach programu „Polska – Białoruś – Ukraina” w priorytecie „Promocja lokalnej kultury i historii”. 17 kwietnia 2019 r. projekt został zatwierdzony do realizacji i otrzymał 90 proc. dofinansowania z Unii Europejskiej, wartość dofinansowania całego projektu wynosi 59 832 euro, z tego gmina Księżpol otrzyma 30 231 euro (maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosiła 60 000 euro).

W ramach projektu odbywać będą się warsztaty zespołów artystycznych z gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. Odbędą się warsztaty kulinarne promujące tradycyjne potrawy kuchni polskiej i ukraińskiej. Dla młodzieży szkolnej zostaną zorganizowane warsztaty plastyczno-fotograficzne, których przewodnim tematem będzie utrwalenie obiektów dziedzictwa kulturalnego i historycznego. Wszystkie zajęcia warsztatowe odbywać się będą symetrycznie –

- Reklama -

w gminie Księżpol z udziałem ukraińskich partnerów i w Czerwonogradzie z udziałem polskich partnerów projektu. Zostanie również zakupiony sprzęt nagłaśniający dla nowo powstającego Domu Kultury w Księżpolu, a w Czerwonogradzie zostanie rozbudowany amfiteatr.

Na zakończenie projektu odbędzie się koncert galowy z udziałem zespołów artystycznych gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. Wszystkie wydarzenia projektowe będą dostępne dla publiczności. Będzie można brać czynny udział w tych wydarzeniach lub obserwować ich przebieg. Całość wydarzeń zostanie udokumentowana w formie materiałów wideo, które zostaną udostępnione w Internecie.

Oba projekty są prowadzone przez gminę Księżpol, która jest partnerem wiodącym, podpisuje umowy na dofinansowanie projektów i zarządza budżetami projektów.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.