- Reklama -

- Reklama -

Kolejne oczyszczalnie w Turobinie

Od 18 do 27 maja w gminie Turobin odbywa się dodatkowy nabór wniosków dla zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Turobin”. Zadanie ma na celu ograniczenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód. Oczyszczalnie przydomowe stwarzają też alternatywę dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy tych gospodarstw, które położone są w obrębie gminy. Zainteresowani ich budową mieszkańcy, już teraz powinni złożyć pisemne deklaracje, które są dostępne na stronie internetowej gminy, bądź na drukach dostępnych u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy. Deklaracje będą przyjmowane w urzędzie w pokoju nr 11 (biuro podawcze) do dnia 27 maja 2016 r. wyłącznie z dowodem wpłaty, aktualnym wypisem z rejestru gruntów oraz aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową. Składane przez mieszkańców dokumenty będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

- Reklama -

Jak podają urzędnicy w informacji, szacunkowy koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 7 tys. zł do 17 tys. zł. Cena zależeć będzie od liczby osób zamieszkujących budynek mieszkalny. Przewidywane koszty, jakie poniosą zainteresowani mieszkańcy, wyniosą 20% + 200 zł na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej. Kwotę 200 zł należy wpłacić na konto gminy, 20% w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy o podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Jeśli się okaże, że w danym gospodarstwie nie może być wybudowana oczyszczalnia, wówczas pieniądze wrócą do właściciela. Kiedy właściciel zrezygnuje z oczyszczalni sam, wtedy pieniędzy nie odzyska.

Gmina ma pokryć pozostałe koszty budowy oczyszczalni ze środków własnych i dotacji ze źródeł zewnętrznych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, gdzie nie jest to możliwe ze względów technicznych. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Turobin” zostaną określone umową zawartą pomiędzy Gminą Turobin a właścicielem nieruchomości.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.