- Reklama -

Kolejna ankieta w gminie

– Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Turobin! Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Turobin do udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu zebranie opinii na temat aktualnego stanu gminy oraz wytypowanie obszarów, które najbardziej wymagają działań rewitalizacyjnych – wójt Eugeniusz Krukowski zwraca się do mieszkańców gminy. To już kolejna ankieta w tej gminie. Wcześniej mieszkańcy wypowiadali się na temat gminnej sieci szkół. Teraz chodzi o Gminny Program Rewitalizacji. Program ma na celu rozwiązanie problemów obszarów zdegradowanych, poprawę jakości życia mieszkańców, odbudowę więzi lokalnych oraz przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie gospodarcze.

- Reklama -

Mieszkańcy uczestniczący w badaniu ankietowym będą odpowiadać na m.in. takie pytania: Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Turobin wymaga programu ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego? Jakie najpoważniejsze problemy związane z jakością życia są w gminie? Mieszkańcy zostali też poproszeni o wskazanie obszarów czy obiektów, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji. Brane są pod uwagę: rozbudowa i przebudowa wraz termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Turobinie wraz z adaptacją części budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; rozbudowa, przebudowa budynku o charakterze użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego w m. Turobin połączona z termomodernizacją budynku; adaptacja części budynku remizy OSP z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu połączonego z termomodernizacją budynku oraz budową przyłącza kanalizacyjnego i ciepłowniczego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku w m. Czernięcin Główny; remont świetlicy wiejskiej w m. Żabno; adaptacja budynku po byłej szkole w m. Tarnawa Duża na potrzeby utworzenia ośrodka terapii zajęciowej.

Ankieta dla mieszkańców będzie dostępna do 14 marca br. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.