- Reklama -

Kiedy powstanie kanalizacja w Ciosmach?

Mieszkańcy Ciosmów (gmina Biłgoraj) od lat czekają na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ich miejscowości. Sprawdzamy, kiedy inwestycja dojdzie do skutku.

Kwestię budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ciosmach poruszył radny Rady Gminy Biłgoraj Marek Małek. Złożył on do wójta interpelację w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ciosmy. – W związku z oczekiwaniem społecznym oraz wieloma pytaniami odnośnie realizacji tej inwestycji proszę o udzielenie informacji, kiedy można spodziewać się jej realizacji – pytał. – Nadmieniam, że przedsięwzięcie to znajdowało się w budżecie gminy od 2015 roku, wówczas też została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zadanie jednak nie zostało zrealizowane – podkreślał.

Jak twierdzą władze gminy, rozpoczęcie realizacji tego zadania będzie możliwe po pozyskaniu środków zapewniających jego sfinansowanie. – Niestety, źródeł finansowania tego typu zadań wciąż brakuje. W ramach konkursów RPO WL 20014-2020 można się ubiegać o dofinansowanie zadań w ramach Aglomeracji od 2 do 10 000 RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców). Budowa kanalizacji w Ciosmach tego warunku nie spełnia (ok. 400 RLM ). Konkursy POIiŚ dotyczą natomiast kanalizacji w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. Przy realizacji wcześniejszych inwestycji wodno-kanalizacyjnych posiłkowaliśmy się pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – tłumaczy sekretarz gminy Teresa Różańska. Dodaje, że były to pożyczki umarzalne w 25% , jednak w ostatnim czasie Zarząd Funduszu pożyczek nie umarza, co spowodowało nieatrakcyjność tego źródła finansowania.

W odpowiedzi na pismo radnego Teresa Różańska wyjaśnia, że prawdopodobnie ma być ogłoszony konkurs na zadania wodno-kanalizacyjne w ramach PROW 2014-2020. Jeśli to się potwierdzi, władze gminy planują złożyć wniosek. – Zapewniam, że na bieżąco śledzimy ogłaszane konkursy na finansowanie zadań inwestycyjnych i jak tylko zadanie będzie spełniało warunki konkursu, to dołożymy wszelkich starań, by pozyskać dofinansowanie – dodaje.

EZ

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.