- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Kiedy powstanie droga w miejscowości Sigła?

Mieszkańcy miejscowości Sigła w gminie Aleksandrów domagają się od władz gminy wybudowania drogi. Te z kolei nie widzą obecnie możliwości zrealizowania inwestycji.

- Reklama -

Jedynie ci mieszkańcy nie posiadają przyzwoitego dojazdu do swych posesji – twierdzi radny gminy Aleksandrów Stanisław Swacha. W imieniu mieszkańców na ręce wójta złożył interpelację z prośbą o budowę tej drogi. Środki na ten cel miałyby pochodzić z funduszy samorządowych.

Jak informuje wójt Józef Biały, do miejscowości Sigła gmina Aleksandrów wykonała drogę dojazdową nr 115257L, utwardzoną kruszywem wapiennym oraz dolomitowym, zapewniając dojazd mieszkańcom oraz w razie potrzeby odpowiednim służbą ratunkowym. – Jest to pierwszy etap budowy drogi. Rozumiem, że istnieje potrzeba przebudowy nawierzchni wszystkich dróg gminnych utwardzonych kruszywem poprzez ułożenie dywanika z betonu asfaltowego. Gmina Aleksandrów w ramach swoich możliwości finansowych oraz sukcesywnie pozyskiwanych środków zewnętrznych między innymi z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Dróg Lokalnych oraz innych będzie realizowała zadania związane z budową i przebudową dróg gminnych – mówi wójt. Wyjaśnia, że w minionym roku Rada Gminy Aleksandrów zaakceptowała potrzebę budowy dróg gminnych dojazdowych w miejscowości Aleksandrów Trzeci i Aleksandrów Czwarty w drugiej linii zabudowy – strona północna. Zostały zlecone do opracowania projekty budowlane w ramach ustawy o szczególnych warunkach realizacji inwestycji drogowych (ZRID).

Dodaje, że koszty budowy drogi gminnej o długości 0,65 km w Aleksandrowie Trzecim to kwota bliska 2 mln zł (koszt projektu – 73 677 zł, koszt odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi – 104 000 zł, koszt wykonania wg kosztorysu inwestorskiego – 1 015 000 zł).

- Reklama -

Koszty budowy drogi gminnej o długości 0,82 km w Aleksandrowie Czwartym to kwota bliska 1,5 mln zł (koszt projektu – 84 950 zł, koszt odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi – 131 200 zł, koszt wykonania wg kosztorysu inwestorskiego – 1 280 000 zł).

Dodatkowo nadmieniam, że posiadamy opracowane projekty techniczne na przebudowę następujących dróg: droga nr 115268L – koszt wykonania – 120 295 zł; odcinek drogi nr 115270L – koszt wykonania – 109 608 zł; odcinek drogi w m. Margole – koszt wykonania – 153 407 zł. Jak widać z przedstawionych wyżej faktów, gmina Aleksandrów na dzień dzisiejszy, ma przyjęty przez Radę Gminy koszt robót na drogach gminnych w kwocie ponad 3 mln zł – wyjaśnia wójt. Dodaje, że wprowadzenie w chwili obecnej do budżetu gminnego przebudowy wnioskowanej przez radnego drogi byłoby działaniem nieracjonalnym, gdyż wiązałoby się z „odłożeniem na półkę” wykonanych projektów budowlanych. – Moim zdaniem, przebudowa nawierzchni wnioskowanej w złożonej interpelacji drogi gminnej nr 115257L nie jest w chwili obecnej zadaniem priorytetowym z uwagi na fakt, iż tam funkcjonują dwa gospodarstwa, w których zamieszkuje łącznie 7 osób a długość drogi wynosi 1 km 400 m – zaznacza. Zapewnia, że remonty cząstkowe drogi wykonywane są sukcesywnie w okresie wiosennym i jesiennym. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym także odbywa się bez żadnych zakłóceń.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.