- Reklama -

- Reklama -

Kiedy i jakie pieniądze w PROW?

 

Rozwój gospodarstw:

– "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" – wrzesień 2017 r., III kwartał 2018 r.

– "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" – wrzesień 2017 r., III kwartał 2018 r.

– "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" – wrzesień 2017 r., III kwartał 2018 r.

– "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" – październik 2017 r., II kwartał 2018 r., IV kwartał 2018 r.

– "Modernizacja gospodarstw rolnych" – I kwartał 2018 r. – obszar d, II kwartał 2018 r. – obszar: a, b, c

– "Premie dla młodych rolników" – I kwartał 2018 r.

– "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" – I kwartał 2018 r. 

– "Restrukturyzacja małych gospodarstw" – I kwartał 2018 r.

– "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" – termin naboru zostanie podany w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uzasadniających ogłoszenie naboru.

Wzmacnianie przedsiębiorczości:

– "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" (zakłady przetwórcze) – I kwartał 2018 r. (ogłoszenie o naborze w grudniu 2017 r.)

– "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" (rolnicy) – IV kwartał 2018 r. 

Rozwój terytorialny:

- Reklama -

– "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" oraz "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej" – grudzień 2017 r., I kwartał 2018 r.

– "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" – cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

– "Scalanie gruntów" – Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

– "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" – nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

Transfer wiedzy i innowacji:

"Wsparcie dla szkolenia doradców" – lipiec 2017 r.

– "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" – sierpień 2017 r.

– "Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika" oraz "Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu" – październik 2017 r.

– "Współpraca" – III kwartał 2018 r.

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:

– "Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości" – październik 2017 r., II kwartał 2018 r., IV kwartał 2018 r.

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi:

– "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" – 15 marca – 15 maja 2018 r. 

– "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne", "Rolnictwo ekologiczne", "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)" – 15 marca – 15 maja 2018 r.

– "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" (wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie) – 1 czerwca – 31 lipca 2018 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.