- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Kiedy będzie monitoring?

W Biłgoraju od dawna mówi się o potrzebie stworzenia monitoringu, chociażby głównych ulic. Ta niezwykle ważna inwestycja jest odkładana w czasie. Powodem jest brak środków finansowych

- Reklama -

Temat monitoringu w rozmowach mieszkańców miasta z władzami wraca jak bumerang. Tak było i tym razem.  Radny Rady Miasta Biłgoraja Wojciech Gleń pytał władze miasta o możliwość modernizacji lub naprawy oraz montażu nowych urządzeń monitoringu.

- Reklama -

Jak się okazuje, władze miasta od wielu lat podejmują stosowne działania zmierzające do utworzenia systemu. W marcu 2018 roku został opracowany program funkcjonalno-użytkowy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu w Biłgoraju – etap I”. Program ten powstał w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju, Strażą Miejską w Biłgoraju oraz Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Biłgorajski i Radami Osiedli. – Podmioty te wskazały miejsca w mieście, które bezwzględnie należy objąć systemem monitoringu wizyjnego. Program ten był również podstawą do ogłoszenia postępowania, mającego na celu wybór wykonawcy zadania. Ceny zaoferowane przez firmy biorące udział w postępowaniu znacznie przewyższały środki zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta, co skutkowało unieważnieniem postępowania przetargowego – informuje Janusz Rosłan, burmistrz Biłgoraja. Dwukrotnie miasto składało wnioski o dofinansowanie tego zadania w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Niestety, dofinansowanie nie zostało miastu przyznane.

– Starania władz o zdobycia funduszy na budowę systemu monitoringu miejskiego znalazły również odzwierciedlenie w złożonym w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wniosku o dofinansowanie, w którym ta inwestycja została określona jako niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Operator Programu – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na chwilę obecną nie ogłosiło wyników konkursu, stąd nie można określić, czy środki finansowe zostaną miastu przyznane i czy zadanie zostanie w br. wykonane – wyjaśnia włodarz. Dodaje, że obecna sytuacja finansowa miasta nie pozwala na wykonanie tej ważnej dla miasta inwestycji jak i wielu innych, nie mniej istotnych zadań inwestycyjnych ze środków własnych, bez wsparcia środków zewnętrznych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź