- Reklama -

- Reklama -

Kasa do rozdania

Samorząd miasta Biłgoraja ogłosił konkurs ofert na dotacje do realizowanych zadań publicznych. Realizacja tych zadań ma upowszechniać m.in. kulturę fizyczną, dziedzictwo narodowe i promować zdrowie. Do rozdysponowania jest 690 tys. zł.

- Reklama -

500 tys. zł przeznaczono na zadania dotyczące kultury fizycznej. Dofinansowane będą zadania mające na celu podnoszenie poziomu sportowego w szczególności dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu oraz organizacja zawodów sportowych i udział w zawodach. Władze Biłgoraja 30 tys. zł przeznaczają na wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej.

Na ochronę i promocję zdrowia przeznaczono 10 tys. zł, natomiast na działalności na rzecz organizacji pozarządowych 10 tys. zł.

Swoje oferty organizacje powinny składać do 20 stycznia br. do godz.15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraja.

– Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia do godz.15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraja pełnej oferty pisemnej – informuje burmistrz Janusz Rosłan.

W minionym roku władze miasta na ten cel przeznaczyły 534,5 tys. zł. W tym roku zaplanowano większe środki finansowe.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.