- Reklama -

- Reklama -

Kąpieliska już otwarte

Od kilku dni można już korzystać z kąpielisk znajdujących się na terenie powiatu biłgorajskiego. Do dyspozycji plażowiczów dostępne są: zalew Bojary w Biłgoraju, zalew Biszcza-Żary oraz zalew Józefów II. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju pod koniec czerwca wydał komunikaty w sprawie jakości wody w tych kąpieliskach. Są jednak pewne ograniczenia. -

- Reklama -

Ze względu na stan epidemiologiczny, który nadal obowiązuje w kraju, nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dla osób korzystających z kąpielisk:

- Reklama -

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także
podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren
kąpieliska/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób
wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska/miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas
kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,
pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem
oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi
powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych
pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Red.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.