Krystyna Deryło

- Reklama -

Jubileuszowe pielgrzymowanie (Zdjęcia)

 

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska została erygowana 25 marca 1992 r., mocą bulli Ojca Świętego Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” i włączona do Metropolii Przemyskiej obrządku łacińskiego. W nowo powołanej diecezji w 1992 roku biskupem zamojsko-lubaczowskim został Jan Śrutwa (1992-2006, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji lubelskiej), po nim bp Wacław Depo (2006-2011, obecnie arcybiskup częstochowski), a od 2012 roku funkcję tę pełni bp Marian Rojek. Biskupem pomocniczym od 1998 jest Mariusz Leszczyński.

Patronką diecezji jest ustanowiona przez papieża Święta Boża Rodzicielka Maryja Matka Odkupiciela.

W pierwszą sobotę miesiąca do zamojskiej katedry udali się pielgrzymi Dekanatu Biłgoraj Południe, aby Bogu składać dziękczynienie za dobro, jakie dokonywało się i wciąż dokonuje w zamojsko-lubaczowskim Kościele.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której głównym celebransem był dziekan Dekanatu Biłgoraj Południe ks. kan. Witold Batycki. Kazanie wygłosił ks. dr Krzysztof Koprowski. – Dzisiejsza Eucharystia, według kalendarium obchodów tego pięknego jubileuszu, jest jego pierwszym aktem. I dzisiaj, i przez cały rok pragniemy dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem przez te 25 lat, które bardzo szybko upłynęły – mówił ks. Koprowski. Kapłan stawiał pytania: – Czego uczą nas te upływające lata? Co ze sobą niosą? Jaką lekcję nam dają?– Jedna z wielu rzeczy, o których nam przypominają, to prawda o naszym przemijaniu w drodze do wieczności – podkreślał. To właśnie przemijanie stało się tematem dalszych rozważań. – Fakt przemijania wcale nie musi być smutny. Przeciwnie, może i powinien być przeżywany w sposób pozytywny, twórczy, owocny, a tak się dzieje, kiedy ma swoje zakorzenienie w rzeczywistości nadprzyrodzonej, która od Boga pochodzi i która do niego prowadzi – zaznaczał. Kapłan przywołał słowa Jana Pawła II: „Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens”.

- Reklama -

To, że przemijanie dla chrześcijanina ma sens, jest czymś pozytywnym, można znaleźć w wypowiedziach wielu świętych. – Przemijająca postać tego świata ustąpi miejsca jego formie ostatecznej, przemienionej i uwielbionej o wiele piękniejszej i nieskończenie szczęśliwszej. Człowiek, zapominając o Panu Bogu i swoim ostatecznym przeznaczeniu, boi się przemijania. Przeznaczenie napawa człowieka lękiem, kiedy główną uwagę skupi na tym, co jest tu i teraz, gdy skoncentruje się na obecnym kształcie swojego życia. Wtedy przemijanie nie ma sensu – wyjaśniał ks. Koprowski. – Przemijanie staje się prawdziwym nieszczęściem, jeśli nie jest drogą ku temu, co doskonałe i ostateczne, jeśli nie prowadzi do Pana Boga – pouczał ks. Koprowski. – Czas, w którym przemijamy nie jest naszym przeciwnikiem. Jest naszym sprzymierzeńcem. Jest tak wtedy, kiedy go dobrze wykorzystujemy, kiedy mądrze nim gospodarujemy. Obyśmy przemijając pracowicie i owocnie wraz z upływającym czasem stawali się coraz doskonalsi w oczach Pana Boga i zostawiali życzliwą pamięć w ludzkich sercach – dodał na zakończenie kaznodzieja.

Po Mszy św. dziekan ks. Witold Batycki podziękował wszystkim księżom za obecność, parafianom z Dekanatu Biłgoraj Południe, chórowi z sanktuarium św. Marii Magdaleny – To wielka radość że możemy tutaj w sercu diecezji sprawować, a nawet inaugurować to świętowanie 25-lecia diecezji – mówił ks. Batycki.

Różaniec procesyjny wyjątkowo ze względu na pogodę odbył się wewnątrz katedry. Na początku był niesiony krzyż, za nim szli ministranci i księża. Obraz Matki Bożej Opieki nieśli Rycerze Kolumba. Z różańcami w dłoniach, pieśnią i modlitwą na ustach wierni wiele razy okrążyli zamojską katedrę. Tajemnice Różańca św. rozważał ks. Rudolf Karaś, poprowadził też adorację Najświętszego Sakramentu i I-sobotnie rozważania.

Ks. kan. Stanisław Budzyński poprowadził Apel Jasnogórski. – Dziękujemy Ci, Matko, za to, że tamta betlejemska noc przed wiekami stała się cicha i święta, kiedy rodził się Boży Syn. Dziękujemy Ci, że od tylu dziesiątków lat nasze wieczory polskie o godz. 21 są święte i rozmodlone dzięki Apelowi, który rozbrzmiewa z Jasnej Góry, kiedy wpatrujemy się w Twój obraz, który rozbrzmiewa także dzisiaj, kiedy wpatrujemy się w Twój obraz w naszej katedrze zamojskiej. Nasze dzisiejsze spotkanie w Matce wszystkich kościołów, w katedrze, ma wymiar diecezjalny. W tym roku bowiem chcemy dziękować, otoczyć modlitwą, ogarnąć naszą myślą Diecezję Zamojsko-Lubaczowską w 25. rocznicę jej powstania. Chcemy w tym pierwszym styczniowym spotkaniu oddać pod opiekę Matki Odkupiciela naszych biskupów, prezbiterów wraz z ludem wiernym Dekanatu Biłgoraj Południe. Przynosimy Ci więc, Matko, nasze modlitwy, nasz trud trwania w wierności Jezusowym przykazaniom Jego Ewangelii, trud pracy mieszkańców pobożnej Ziemi Biłgorajskiej, a nade wszystko nasze skarby – mówił ks. kan. Stanisław Budzyński, wpatrzony w oblicze Matki Bożej Odwachowskiej. Kapłan polecał Matce Bożej cierpiących w szpitalu, braci kapłanów z Domu Księży Seniorów, mieszkańców Domu Kombatanta, wszystkich doświadczonych bólem i niepełnosprawnych. – Ty, Matko, znasz ich zmagania z trudnościami życia. Oni są naszym nieocenionym skarbem, szlachetnymi kamieniami w twojej koronie – podkreślał kapłan. Polecał wszystkich mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej, wspólnoty parafialne, dzieci, młodzież i dorosłych, rodziny te rozmodlone i te przeżywające trudności, a także księży biskupów. Dziękując za 1050. rocznicę chrztu Polski wierni odmówili dziesiątek Różańca.

Na zakończenie proboszcz parafii katedralnej ks. dr Adam Firosz podziękował Dekanatowi Biłgoraj Południe za wieczernik. – Dziękuję kapłanom, którzy przybyli z delegacjami ze swoich parafii – mówił ks. Firosz. W uroczystościach m.in. udział wzięli: ks. kan. Witold Batycki z liczną delegacją i chórem z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, ks. Stanisław Budzyński z delegacją parafian i wikariuszem ks. Karolem Jędruszczakiem z par. pw. św. Jerzego w Biłgoraju, ks. Krzysztof Koprowski z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kucie Krzeszowskiej, ks. Jan Pysz z par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ks. Mateusz Krzaczkowski z par. pw. św. Michała Archanioła w Soli, ks. Rudolf Karaś z par. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Bidaczowie, ks. Józef Bednarski z delegacją z par. św. Maksymiliana w Dąbrowicy.

Uroczystość swoim śpiewem uświetnił chór parafii pw. św. Marii Magdaleny pod przewodnictwem mistrza Ireneusza Pietrzniaka, oraz trębacz z Dąbrowicy p. Stelmach.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.