- Reklama -

Jubileusze w Zamojsko-Lubaczowskiej Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II

Zgromadzonych w kościele na modlitwie powitał ks. Stanisław Zarosa, proboszcz parafii w Potoku Górnym. – W tej pięknej scenerii lasów roztoczańskich przywołuje nas św. Jan Paweł II, aby go uczcić, a zarazem obchodzić tak doniosłą rocznicę 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goździe Lipińskim imienia Jana Pawła II. Staje się faktem, że ktoś, kto już za życia dla nas był wielki, staje przed nami jako święty. To wielka radość dla nas wszystkich, że przywołuje nas dzisiaj, aby razem z nim kontynuować to piękne dzieło. Idźmy w przyszłość z nadzieją, z tą nadzieją, którą zawsze miał w swoim sercu Jan Paweł II. Tę nadzieję ustawicznie za życia głosił, dlatego niech ta najświętsza ofiara Mszy św., o którą proszę, aby sprawował i przewodniczył ks. biskup, umocniła nas wszystkich, szczególnie uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i nam wszystkich pomogła, abyśmy lepiej rozumieli to, co się dokonało i co się dokonuje, otwierając poszczególne księgi czy to pism, czy książek, czy encyklik. Idźmy z nadzieją, bo nadzieja ma przyszłość. Nigdy nie ustawał w drodze jako wędrownik pokoju, miłości, ukazywał nam prawdę, tę prawdę, która jest podstawą życia człowieka na tej ziemi, ale zawsze wracał do wartości i do korzeni, z których wyrastał, dlatego dzisiaj tak pięknie prosimy go o to, aby uświęcił naszą Mszę św., aby z nami jeszcze raz tu się znalazł w sensie nie tylko duchowym, ale obecności autentycznej, która w nas jest i pozostała – mówił ks. Stanisław Zarosa.
Kapłan dziękował wszystkim za obecność, szczególnie witając Pasterza Diecezji ks. bpa Mariana Rojka.
– Kiedy stajemy przy ołtarzu Chrystusa, uświadamiamy sobie, że jesteśmy ludźmi słabymi i święty Jan Paweł II doskonale o tym wiedział, ale ciągle nas zachęcał, byśmy nie rezygnowali ze świętości, byśmy podnosili się z naszych upadków i słabości, byśmy chwytali się mocno Bożego miłosierdzia i tak też chcemy uczynić teraz, odwołując się do miłosierdzia i o to miłosierdzie prosząc dla nas i dla całego świata – powiedział ks. biskup.
Na początku okolicznościowej homilii ks. biskup Marian Rojek wyjaśnił przyczyny spotkania. – Dzisiaj w tym miejscu gromadzą nas aż trzy jubileusze, takie bardzo pełne, piękne i jestem przekonany, że również z tej racji mamy dzisiaj takie liczne grono kapłanów, prawie 20 księży, bo 20-lecie nadania tutejszej szkole w Goździe Lipińskim imienia św. Jana Pawła II. I to jest ta pierwsza zasadnicza motywacja naszego dzisiejszego spotkania tak licznej rodziny Rodziny Szkół noszących imię naszego świętego papieża tu w naszej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Okazuje się, że ta rodzina jest o połowę młodsza aniżeli jubileusz szkoły, gospodarza, który zaprosił przedstawicieli z poszczególnych szkół noszących to imię, bo dzisiaj świętujemy 10-lecie istnienia, funkcjonowania tej Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II w naszej diecezji. Jest też i trzecia okoliczność, która dotyczy szczególnego kapelana Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II ks. prałata Wiesława, który od 10 lat, czyli od samego początku tej wspólnoty jest kapelanem i także z tej racji jemu składamy gratulacje i uszanowanie, że razem z nami dzisiaj jest tak jak zawsze bywał i świętuje te szczególne wydarzenia – podkreślał ks. biskup Marian Rojek.
Ordynariusz diecezji powitał i pozdrowił wszystkich, a następnie przypomniał słowa patrona Szkoły Podstawowej w Goździe Lipińskim: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. – Właściwie zgadzamy się z tą prawdą, którą tak precyzyjnie określił w tym krótkim stwierdzeniu nasz święty Papież – podkreślał ks. biskup, mówiąc, że "chętnie przyjmujemy umysłem, iż tak powinno być, choć sami na co dzień jesteśmy kuszeni bardziej w kierunku postawy owego możnego człowieka, któremu dobrze obrodziło pole, z dzisiaj usłyszanej Ewangelii św. Łukasza". – Gdy tak porównamy to papieskie wezwanie do wartości, do ideałów, do szlachetnej postawy z tym, co nam podpowiada doświadczenie tego świata, to którą stronę mocniej przeważa się szala ludzkiego życia, decyzji, świadectwa z otoczenia, z jakimi wokół się spotykacie? Co powiedzielibyście wy sami na ten temat, uczniowie, nauczyciele, rodzice? Czy się tak da? – pytał Pasterz Diecezji i dodawał, że postawa wierności wezwaniu św. Jana Pawła II kosztuje dużo wysiłku, by naszą ludzką godność objawiać nie przez to, co się ma, ale przez to, kim się jest, przez być, a nie przez mieć. – Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, kształtowania talentu, umiejętności potrzebnych na całe życie, ale szkoła to również taka kuźnia, kuźnia charakterów, to jest praca nad ludzkimi cechami, które decydują o tym, kim ja jestem tak naprawdę, które decydują jakim ja jestem i jakim człowiekiem będę w przyszłości. Czy da się ze mną razem żyć? Czy można się ze mną zaprzyjaźnić? Jakich wartości duchowych, religijnych postaw we wzajemnej współpracy można się od ciebie nauczyć w tej szkole, która nosi takie imię? – pytał ks. biskup. – Taki patron jak św. Jan Paweł II zobowiązuje do czegoś więcej niż tylko do tego, co nam podpowiada i czym nas kusi obecny świat – wskazywał kierunki nauczania i wychowania, zwracając się do uczniów, nauczycieli, wychowawców, katechetów, księży.
– Przyodziewajcie się w to, co szlachetne, w dobre uczynki, do których z całą pewnością zawsze w szkole was zachęcają, uczynki, których owoce nigdy nie będą niszczeć, gromadźcie sobie skarby w niebie i do takich wartości przywiązujcie swoje młode serca – życzył biskup, dodając, że skąpstwo człowieka zamyka i zasmuca, a hojność serca na innych otwiera i daje nieprzemijającą radość trwającą na wieki. – Tego wam życzę, byście tę prawdę, tę mądrość poznawali i jej się uczyli i świadectwo jej na co dzień widzieli także w waszej szkole noszącej imię św. Jana Pawła II – dodał na zakończenie.
Po błogosławieństwie i pamiątkowym zdjęciu uczestnicy uroczystości udali się do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.
Pamiątką tych jubileuszy jest nie tylko fotografia, ale też umieszczona na ścianie w szkole tablica, którą poświęcił ks. biskup Marian Rojek. Na tablicy znajduję się motto – słowa Jana Pawła II: "Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens". Umieszczone są też trzy ważne dla tej społeczności daty: 1.09.1991 r. – pierwszy dzwonek w szkole; 23.10.1997 r. – nadanie szkole imienia; 24.10.2007 r. – powołanie Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Odsłonięcia tablicy dokonali ks. prał. Wiesław Galant, kapelan Rodziny, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, była dyrektor tej szkoły, a obecnie zastępca wójta gminy Biszcza i jednocześnie prezes Rodziny Bernadeta Cichorz, i wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko.
Dyrektor szkoły Bożena Pieczonka i prezes Rodziny podziękowały ks. biskupowi i ks. kapelanowi za obecność i udział w uroczystości. – Zawsze jesteście z nami. Serdecznie za to dziękuję – powiedziała prezes Bernadeta Cichorz.
Dyr. Bożena Pieczonka przywołała w pamięci czas, gdy 23 października 1997 r. aktu nadania dokonał ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. prof. Jan Śrutwa. Na pamiątkę uroczystości uczniowie otrzymali sztandar z wizerunkiem papieża i napisem Bóg Rodzina Ojczyzna. – W 10. rocznicę nadania imienia ks. bp Wacław Depo dekretem powołał Zamojsko-Lubaczowską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II oraz odbył się 1. zjazd szkół papieskich, a jego mottem stały  się słowa Ojca św.: "Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę" – mówiła dyr. Bożena Pieczonka, dodając, że wspólnota szkolna jest żywym pomnikiem wznoszonym papieżowi, to zaszczyt i wyróżnienie, ale też wielkie zadanie.
Uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowali program artystyczny o Janie Pawle II.
– Taka szkoła to skarb – po występie uczniów powiedział Jarosław Lipiec, etatowy członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego.
Kurator Teresa Misiuk podkreśliła że uczniowie ćwiczą się w wielkiej cierpliwości, a to dlatego, że taki dzień zdarza się raz na 20 lat. – Chcę pogratulować i tej szkole, i wszystkim, które podjęły we właściwym dla siebie czasie tę odważną decyzję, aby za patrona przyjąć Jana Pawła II – mówiła pani kurator i tłumaczyła, że to patron niezwykły. – To wielki zaszczyt, wyzwanie i zobowiązanie – podkreślała.
Andrzej Kozina odczytał list wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, który dziękował wychowawcom, nauczycielom, którzy za trud pracy i życzył udanej uroczystości.
Wójt Zbigniew Pyczko gratulował wspaniałego przedsięwzięcia.
Serdeczne słowa, gratulacje, życzenia i radosna atmosfera zostaną w pamięci uczestników tej uroczystości zarówno gospodarzy, jak i gości, wśród których byli: ks. bp Marian Rojek, kapelan Rodziny Szkół ks. prał. Wiesław Galant, proboszcz parafii w Potoku Górnym ks. Stanisław Zarosa, proboszcz parafii w Biszczy ks. Stanisław Bełz, dziekan Dekanatu Tarnogród ks. Jerzy Tworek, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Monika Żur, przedstawiciel wojewody lubelskiego Andrzej Kozina, członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Jarosław Lipiec, wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko, Bernadeta Cichorz prezes Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II. Nie byłoby rodziny, gdyby nie było dzieci. Z całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przybyło na tę uroczystość wielu przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II wraz z księżmi i przedstawicielami samorządu. Obecni też byli przyjaciele Rodziny Krzysztof Majkowski, dyrektor, i Jan Szajny, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie 3 konkursów: poetycko-literackiego, plastycznego i dla nauczycieli na prezentację. Konkursy miały na celu popularyzację postaci Jana Pawła II, przypomnienie jego pontyfikatu, życia, nauczania, a także działania szkół w Zamojsko-Lubaczowskiej Rodzinie. Wpisywały się one w tegoroczny Dzień Papieski "Idźmy naprzód z nadzieją". Organizacji konkursów podjęły się szkoła w Goździe Lipińskim, Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa w Płoskiem oraz Szkoła Podstawowa w Moniatyczach. Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczali kurator Teresa Misiuk, wójt Zbigniew Pyczko i przedstawiciel wojewody Andrzej Kozina.
Marzanna Bednarczuk z Hrubieszowa podsumowała bogatą 10-letnią działalność Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli J. E. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.