- Reklama -

Jubileusz szkoły

W roku szkolnym 1968/69 do czterech oddziałów ZSB uczęszczało 107 uczniów. Pierwszym wychowawcą był inż. Czesław Byczuk prowadzący przedmioty zawodowe. Barbara Ostrowska prowadziła zajęcia z języka polskiego, Anna Smycz z języka rosyjskiego, Zenon Pawłowski uczył rysunku zawodowego, Janusz Ostrowski – fizyki, Tadeusz Wiśniewski – zajęć praktycznych, Bogumił Derylak i Janusz Nowak – wf. W tym okresie uczniowie budowali: Zakład Przemysłu Odzieżowego „Gracja”, internat Technikum Leśnego, budynek Sanepidu, siedzibę Ligi Obrony Kraju.

Od 1 września 1971 r. powołano Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla pracujących jako szkołę przyzakładową Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, którego dyrektorem był inż. Stanisław Olszewski – opiekun i promotor szkoły.

Dyrektorem placówki usytowanej przy ul. Armii Krajowej był mgr Antoni Strzęciwilk. Junakami OHP przy tej szkole zarządzał mgr Jan Gałan. Junacy zdobywali kwalifikacje w zawodach: murarz-tynkarz, monter konstrukcji żelbetowej, betoniarz-zbrojarz i cieśla budowlany. Wykładowcami przedmiotów zawodowych byli: Ryszard Siek – późniejszy dyrektor BPB, Czesław Byczuk, Adam Jasina i Czesław Łukasik – późniejszy dyrektor PGK.

W 1973 r. dyrektorem został Bogumił Derylak. Powstaje Technikum Budowlane dla dorosłych (później dla pracujących). Szkoła otrzymuje od Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego sztandar. W 1975 r. powstaje nowa siedziba szkoły przy ul. Cegielnianej, wraz z ośrodkiem szkolno-sportowym BPB. W skład nowoczesnego ośrodka wchodzą: szkoła, internat ze stołówką, hala gimnastyczna, pływalnia, boisko trawiaste z bieżnią i boiskami do gier zespołowych.

Uroczystego otwarcia nowej szkoły dokonał zasłużony dla Biłgorajszczyzny Józef Dechnik. W 1986 r. szkoła została nazwana jego imieniem. Dyrektor Bogumił Derylak odznaczony został złotą odznaką Zasłużony dla Budownictwa. Kierownikiem administracyjno-gospodarczym został Henryk Głąb, a kierownikiem internatu Stefan Żyśko.

Od 1978 r. Zespół Szkół Budowlanych Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego składał się z 3 szkół: Zasadniczej Szkoły Budowlanej BPB, Technikum Budowlanego BPB, Średniego Studium Zawodowego BPB.

- Reklama -

Wielkim wydarzeniem o randze światowej było otwarcie w 1984 r. pierwszej w Polsce Wioski Dziecięcej SOS. Znaczny udział w jej powstaniu miała szkoła budowlana i jej uczniowie oraz pracownicy Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Wielokrotnie szkole przyznana była główna nagroda turnieju młodzieżowego „Złota kielnia”. W 1979 r. wizytował placówkę wiceminister oświaty i wychowania gen. dyw. Zygmunt Huszcza, przyznając i osobiście wręczając Zespołowi Szkół Budowlanych medal Komisji Edukacji Narodowej.

Od września 1982 r. stanowisko dyrektora szkoły objął mgr inż Mieczysław Król, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2013 r., mając wiele osobistych i zespołowych sukcesów, np. ZSB+TB oraz ZSBiO zostały przyjęte do sekcji szkół budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. We współpracy z Katedrą Mechaniki Maszyn Budowlanych Politechniki Lubelskiej był współorganizatorem sympozjów organizowanych na Roztoczu. Z jego inicjatywy dostosowano i ulepszono bazę lokalową szkoły i hali sportowej. Czterokrotnie odznaczony był nagrodą Ministra Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie dyrektorem, który pełnił od 2002 r. funkcję kierownika szkolenia praktycznego, jest mgr Stanisław Sitarz. Stanowisko zastępcy powierzono mgr Annie Kraczowskiej. Funkcję kierownika szkolenia praktycznego pełni od 2013 r. Piotr Blacha.

W rankingu „Perspektyw” Technikum Budowlane otrzymało zaszczytny tytuł „Srebrnej Szkoły 2015” oraz „Złotej Szkoły 2016”. Gratulacje!

Na zakończenie wypada mi wymienić efekt pracy młodzieży ZSB i OHP. Oto niektóre z nich: osiedle Krasickiego, szpital w Janowie Lubelskim, filia huty Stalowa Wola w Janowie Lubelskim, Cegielnia Markowicze, Biłgorajskie Zakłady Naprawy Samochodów, Ośrodek Zdrowia w Biszczy, Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej, hotel „Jubilat” w Zamościu, osiedle przedsiębiorstwa budowlanego w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Górniczej, huta Katowice.

Od 1971 r., gdy dyrektorem samodzielnej placówki oświatowej był mgr Antoni Strzęciwilk, kadrę pedagogiczną stanowili: Maria Śledź (j. polski), Helena Makohoń (matematyka), Mieczysław Król, Danuta Kurys, Teodozja Kmieć, Mieczysław Alkiewicz, Lech Ludwik oraz wymienieni wcześniej nauczyciele przedmiotów zawodowych: R. Siek, Cz. Byczuk, A. Jasina i Cz. Łukasik. Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzili: Bolesław Pułapa, Józef Pułapa, Józef Ćwikła, Henryk Gołąb. Pierwszym kierownikiem internatu był Zenon Korczak. Kierownikiem praktycznej nauki zawodu był Edmund Różycki. W latach 90. pojawiło się wielu pedagogów, wśród nich: Jan Sadowy, Stanisław Róg, Jan Deryło, Stanisław Rawski. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych to: mgr Józef Kapuśniak, inż. Zdzisław Sachar, mgr inż. Elżbieta Zapasek, mgr inż. Halina Gołąb, mgr inż. Stanisław Cieślak, mgr inż. Katarzyna Ochab, mgr inż. Mieczysław Podpora. Wielokrotnymi laureatami i zdobywcami indeksów na kierunki budowlane mogą pochwalić się opiekunowie: inż. Józef Hawryluk, mgr Halina Głąb, mgr inż. Paweł Sosiński. Laureatów turnieju budowlanego prowadzili: mgr Józef Kapuśniak i mgr inż. Genowefa Daśko. Magdalena Kawęcka reprezentowała Polskę w Międzynarodowym Turnieju OHP. O licznych sukcesach tej uzdolnionej młodzieży czytelnicy mogą się dowiedzieć z nowego wydania książki „50 lat Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących”, z której czerpałem dane do tego artykułu.

Kazimierz Szubiak

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.