- Reklama -

- Reklama -

Józefów z dofinansowaniem na fotowoltaikę

Samorząd gminy Józefów uzyskał dofinansowanie w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym. Wartość projektu opiewała na kwotę ponad 2 mln 800 tys. zł. Środki udało się pozyskać.

- Reklama -

W pierwotnym rozdaniu władzom miasteczka nie udało się pozyskać dofinansowania. Dobre wiadomości przyszły 16 kwietnia br., kiedy to Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą dotyczącą wyboru kolejnych projektów do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu na budynkach mieszkalnych w gminie Józefów zamontowanych zostanie 200 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Wniosek na dofinansowanie zadania ze środków unijnych składany był dwa lata temu. Od tego czasu część mieszkańców, którzy chcieli z nich skorzystać, zamontowali instalacje fotowoltaiczne we własnym zakresie. Pozostali, którzy podtrzymują udział w projekcie, powinni się teraz zgłosić do urzędu z fakturami za energię elektryczną za 2020 rok. Dane są potrzebne do określenia mocy planowanej instalacji, która zgodnie z projektem nie może przekraczać mocy, wynikającej ze zużycia energii. Jeśli ktoś z mieszkańców, będących na pierwotnej liście, zrezygnuje, wówczas chętni mieszkańcy mogą dopisać się na listę rezerwową. – Nie było nas na pierwszej liście wniosków, zaakceptowanych do dofinansowania, ale będąc na liście rezerwowej, czekaliśmy na nowe środki. Cierpliwość się opłaciła, bo teraz samorząd województwa przyznał nam dotację – cieszy się Roman Dziura, burmistrz Józefowa

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Termin realizacji projektu zależy od liczby mieszkańców, którzy przystąpią do udziału w projekcie. Im więcej chętnych tym termin realizacji dłuższy.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy Józefów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji odrębną umową.

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i szacunkowa wysokość wkładu własnego wyniesie około 40% kosztów. Szacuje się, że wkład własny mieszkańców przy instalacji o mocy 3,2 kWp może sięgać około 8,5 tysiąca złotych, ale ostateczne kwoty będzie można określić dopiero po wyłonieniu wykonawcy robót.

Jakie warunki techniczne należy spełnić, aby móc uczestniczyć w projekcie? Połać dachu na budynku mieszkalnym powinna być skierowana na południe, a jej nachylenie do poziomu powinno wynosić od 15° do około 45° oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych. Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki do zamontowania instalacji fotowoltaicznej oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej. Należy podkreślić, że instalacja powinna być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym.

- Reklama -

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 KW zajmuje powierzchnię ok. 21 m2. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem. Nie przewiduje się montażu instalacji fotowoltaicznych na gruncie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, pokój 6 lub telefonicznie pod nr. telefonu 84 687133 w. 56

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 26 kwietnia 2021 r. do30 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, pokój 6 lub BOI w godzinach pracy urzędu.

O projekcie tym na łamach NOWej pisaliśmy wielokrotnie:

Solary nie dla naszych gmin | NOWa Gazeta Biłgorajska (gazetabilgoraj.pl)

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.