- Reklama -

- Reklama -

Jesteśmy nadal w grze

Nie udało się z projektem przebudowy parku Nowakowskiego. Jest jednak szansa na budowę sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju.

Samorząd miasta Biłgoraj przystąpił wspólnie z partnerami z Białorusi i Ukrainy do realizacji dwóch projektów. W ramach projektu przygotowanego we współpracy z Białorusią władze miasta złożyły wniosek na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju. Projekt składany z Ukrainą przewidywał zagospodarowanie Parku Nowakowskiego.

- Reklama -

Środki na ten cel mają być przeznaczone w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Do rozdysponowania jest 28 mln euro. Nie jest to zbyt wysoka kwota, a samorządów chętnych do otrzymania środków jest wiele.

14 marca 2017 r. została ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.  Projekt zgłoszony z partnerem białoruskim miastem Wołkowysk w ramach działania Bezpieczeństwo, dotyczący budowy sali rehabilitacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, został oceniony pozytywnie. Drugi projekt zgłoszony z partnerem ukraińskim – miastem Nowowołyńsk w ramach działania Dziedzictwo, a dotyczący rewitalizacji Parku Nowakowskiego, nie uzyskał wymaganej liczby punktów i nie został zakwalifikowany do drugiego etapu naboru informuje burmistrz Janusz Rosłan.

W 2018 r. planowany jest ponowny nabór wniosków.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.