- Reklama -

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Skorzystaj z oferty

Fundacja Fuga Mundi istnieje od 1996 r. Celem statutowym Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom.

Agencja Zatrudnienia jest instytucją rynku pracy, która została utworzona przez Fundację Fuga Mundi w 2004 r. Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi realizuje projekty, których celem jest kompleksowe wsparcie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w wejściu na otwarty rynek pracy. Obecnie realizowana jest już III edycja projektu „Absolwent”dedykowana dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, które ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium), posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, oraz realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, pozostające bez zatrudnienia.

W trakcie realizacji projektu udzielona może być pomoc w ramach:

– zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej czyli: bezpłatne usługi psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy,

–  podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez: udział w szkoleniach zawodowych i zdobycie uprawnień zawodowych, odbycie stażu zawodowego,

– wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia;

- Reklama -

Program „Absolwent” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby spełniające powyżej przedstawione kryteria.
Tel. (81) 534 82 90, kom. 533 485 990, e-mail: praca.ffm@gmail.com 

Od kwietnia br. ruszają kolejne projekty realizowane przez Fundację Fuga Mundi dedykowane do wszystkich osób z orzeczoną niepełnosprawnością, będące w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez zatrudnienia. 

Red. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.